Eser Yayın Süreç

Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacak eserler için aşağıdaki prosedür uygulanır: ESERLER 1.    Eser-makale Yayın Başvuru Formu yazar…