İLGİ
Sayı 112    Yaz 2006

İçindekiler

Kırkpâre - Patchwork (Yamalama Sanatı)
Eti Koen
3
Resna Fotoğrafhanesi'nin kurucusu Rahmizade Behaeddîn Bediz
Etem Kutsigil
8
Uçmakdere
Şevket Emrah
16
Türk sanatında "kalemişi" ve irteş Ailesi
Hasan Âli Göksoy
22
Hipodrom
Metin Gökçay
28
Ladon'un Bahçesi Pazarköy
Sinan Kılıç, Necla Çalışkan
36