Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Eser Yayın Süreci

Mevzuat

Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacak eserler için aşağıdaki prosedür uygulanır
:

ESERLER

1.    Eser-makale Yayın Başvuru Formu yazar tarafından tam olarak doldurulmalı ve imzalı olmalıdır.

2.    Yayınlanması istenen eserin Türk Tarih Kurumu tarafından belirlenen yazım kuralları çerçevesinde yazılmış olması şarttır. Eserdeki imlâ ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.

3.    Eserin-makalenin dijital bir kopyası (USB, DVD, CD…) ve 3 adet çıktısı (1 isimli nüsha - 2 isimsiz nüsha) Türk Tarih Kurumu Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü’ne elden veya posta yolu ile teslim edilmelidir.

4.    Yayınlanması için gönderilen eserler Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Komisyonu tarafından incelenmek üzere hakemlere gönderilir. Hakemlere verilen inceleme süresi kitaplar için 30 gün olarak belirlenmiştir.

5.    Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Komisyonu hakemlerden gelen raporları inceleyerek eserin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Türk tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu hakem raporlarından bağımsız olarak bir eseri yayınlamama hakkını saklı tutar.

6.    Hakemler tarafından düzeltme istenen eserler yazarlarına (kitaplar için azami 30 gün düzeltme süresiyle) geri gönderilir. İstenen sürede geri dönmeyen yazarların Yayın Çalışma Kuruluna ulaştırılmayan çalışmaları yayından düşürülür.

7.    Yayın Çalışma Kurulunda onaylanan çerçeve dâhilinde düzeltmesi yapılan eserler Yönetim Kurulu’na sevk edilir.

8.    Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca yayınlanması onaylanan eserler ihale sürecinden sonra basım için matbaaya teslim edilir.

9.    Yazar, Türk Tarih Kurumu Yayın Çalışma Kurulu tarafından kendisine tebliğ edilen (eser düzeltme süresi, yazım kuralları vs.) hususlarını zamanında yerine getirmek zorundadır. Hedeflenen yayım süresi 1 yıldır. Aksi takdirde eserin basım süreci durdurulur ve o tarihe kadar tahakkuk eden (dizgi ve mizanpaj giderleri. vs.) harcamalar yazardan tahsil edilir.

10.    Türk Tarih Kurumu Telif Sözleşme Metni’nin yazar tarafından okunarak imzalanması gerekmektedir.

11.    Sözleşme metnini dolduran ve imzalayan yazarlar takdim ettikleri eserlerinin orijinal, bilimsel etik kurallarına uygun olduğunu taahhüt etmiş kabul edilir. Bu kurallar için bk. YÖK Etik Kuralları.

12.    Yukarıdaki esaslardan herhangi birinin eksik olması halinde yapılan müracaat dikkate alınmayacaktır.
 Geri
Yazdır    
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Duyurular
Fuar: 1081 Çaka Bey İzmir Kitap Günleri
Burs Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu için katılımcı listesi ...
1081 İzmir'in Fethi Temalı Logo Tasarımı Yarışması

Diğer duyurular
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır