Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 

  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
  Facebook
 
 
 
Yayınlar
Türk Mitolojisi I, Bahaeddin ÖGELFiyatı :36 TL 
Özet :

Prof. Dr. Ögel’in, alanında çok faydalanılan bu eseri bir müddetten beri tükendiği için yeni baskısı yapılmıştır. Eserin ilk cildinin 5., ikinci cildinin ise 4. baskısıdır. Büyük Hun Devleti ve Türk mitolojisine dair bilgilerle başlayan ilk ciltte Türklerin kurttan türeyişi, Ergenekon ve Uygurların Türeyiş efsaneleri, Oğuz Destanı, Han-nâme, Yaratılış destanları, Manas Destanı, Türkler ve Moğol mitolojisi, Türk mitolojisinde geyik ve kartal motifleri gibi konular işlenmektedir. İkinci ciltte ise Oğuz Destanı’nın Türk gelenekleri ve destanlarındaki izleri, Topkapı Sarayı’ndaki Oğuz Destanı parçası, Alper Tonga, Tepegöz, Deli Dumrul efsaneleri, Keloğlan motifinin Türk mitolojisindeki en eski kökleri, Hızır, kurt, doğan ve kartal, don değiştirme, gökyüzü, göğün direği, kutup yıldızı, ay, samanyolu, serap, ebekuşağı, dünyanın  şekli ve göbeği, yıldırım ve şimşek, rüzgârlar, sular, pınarlar, deniz ve okyanus, göller, dağlar, ağaç, ateş, kuş, erderha, rüya ve diğer bazı mitolojik-destanî motifler ilgi çekici bir anlatımla sunulmaktadır.

***

ÖNSÖZ

I. BÜYÜK HUN DEVLETİ VE TÜRK MİTOLOJİSİ

II. TÜRKLERİN KURTTAN TÜREYİŞİ

III. ERGENEKON EFSANESİ

IV. UYGURLARIN TÜREYİŞ EFSANESİ

V. OĞUZ DESTANI

VI. TÜRKMENLERİN ŞECERESİ

VII. OĞUZ DESTANLARI HAKKINDA BAZI NOTLAR

VIII. HAN-NÂME:

IX. YARATILIŞ DESTANLARI

X. MANAS DESTANI

XI. TÜRKLER VE MOĞOL MİTOLOJİSİ

XVII. TÜRK MİTOLOJİSİNDE "GEYİK"

XIII. TÜRK MİTOLOJİSİNDE, "KARTAL"

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

İNDEKSISBN :
978-975-16-2849-7 (1. c)
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Türk Tarih Kurumu, Ankara
Basım Yılı :
2014
Sayfa Sayısı :
609 sayfa
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
36 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Semp. ...
Sempozyum: Irak ve Suriye Türkmenlerinin Savaşta ve Barışta Siyasi ve Kültürel Meseleleri
Çalıştay: Suriye Üzerinde Yaşanan Vesayet Savaşlarında Tarihi Derinlik
Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu Tamamlanmıştır

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır