Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Yayınlar
Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri, Faik Reşit UNAT


Fiyatı :28 TL 
Özet :

ÖNSÖZ   
TAMAMLAMALAR     
SEFİRLER   VE   SEFARETNAMELER   HAKKINDA   YAPILMIŞ
OLAN ÇALIŞMALARA KISA BİR BAKIŞ     
ELÇİLİK   VE   ELÇİLER   HAKKINDA   BİLİNENLERE   TOPLU
BİR BAKIŞ  
Elçi Gönderilme sebepleri - Elçilerin Nevileri - Daimî Elçilik - Şehzade Elçiliği - Kınm, Budin ve Cezayir Elçileri 
Elçi Seçmekte Gözetilen Noktalar - Verilen Rütbeler - Elçi Hazinesi — Hediyeler - Nameler  ,
Françe  Padişahı Luiz'e Name-i Hümâyûn  
Elçilerin Maiyetleri - Memleketten Hareketleri - Hudutta Mübadeleleri - Müsaferet Şekilleri - Alay ve Kabul Törenleri
Beç Karasına Alay ile Girdiğimiz Tertibi Beyan Eder
SEFARETNAMELER ve SEFARET TAKRİRLERİ    
I- VİYANA SEFARETNAMESİ (1075 H. - 1655 M.)
Elçi :   Kara Mehmet Paşa 
II. MÜKÂLEME TAKRİRİ (1099-1102 H. — 1688-1692 M.)
Elçi :   Zülf ikar Paşa
III. VİYANA SEFARETNAMESİ (1131 H. — 1719 M.)
Elçi :   İbrahim Paşa     
IV. FRANSA SEFARETNAMESİ   (1132-1133 H.  —   1720-
1721 M.) Elçi :  Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi
V. İRAN SEFARETNAMESİ (1134 H. — 1721 M.)
Elçi :  Ahmet Dürri Efendi    
VI. RUSYA SEFARETNAMESİ (1135 H. — 1722-23 M.)
Elçi:   Nişli Mehmet Ağa    
VII. SEFARETNAME  -  ISTILAH-I   NEMÇE   (1143   H.   -
1730 M.) Elçi :   Mustafa Efendi    
VIII. LEHİSTAN SEFARETNAMESİ  (1143 H. -  1730 M.)
Elçi :   Mehmet Efendi     
IX. MEHMET SAİT EFENDİ TAKRİRİ (1145-1146 H. —
1732-1733 M.) Elçi :  Mehmet Sait Efendi   
X. RUSYA   SEFARETNAMESΠ  (1153-1155   H.   —   1740-
1742 M.) Elçi :  Mehmet Emin Paşa   
XI. HİNDİSTAN   SEYAHATNAMESİ    (1158-1163   H.   —
1744-1749 M.) Elçi:   Salim Efendi    
XII. ÎRAN SEFARETNAMESΠ  (1159 H.  —   1746  M.)
Elçi :   Mustafa Nazif Efendi   
XIII. IRAN  SEFARETNAMESΠ  (1160 H.  —   1747  M.)
Elçi :  Hacı Ahmet Paşa, Sivas Valisi   
XIV. NEMÇE   SEFARETNAMESΠ  (1161   H.   —   1748   M.)
Elçi:   Hattî Mustafa Efendi
XV. LEHİSTAN SEFARETNAMESΠ (1162 H.  —  1755 M.)
Elçi :   Ali Ağa    
XVI. RUSYA   SEFARETNAMESΠ  (1108   H.   —   1755   M.)
Elçi :   Derviş Mehmet Efendi
XVII. VÎYANA SEFARETNAMESÎ (1171 H. — 1757-1758 M.)
Elçi :   Ahmet Resmi Efendi         102
XVIII. LEHİSTAN   SEFARETNAMESΠ  (1171   H.   —   İ757-
1758 M.) Elçi :   Mehmet Ağa       
XIX. RUSYA SEFARETNAMESÎ (1171 H. — 1757-1758 M.)
Elçi :   Şehdi Osman Efendi           
XX. PRUSYA SEFARETNAMESΠ  (1177-1178 H.  —  1764-
1765 M.) Elçi : Ahmet Resmi Efendi        
XI. SEFARETNAME-Π NECATİ   (1185-1189   H.   —   1771-
1775 M.) Elçi :   Silahdar İbrahim Paşa      1x6
XXII. SEFARETNAME-Î ABDÜLKERÎM PAŞA (1188-1190 H.
— 1775-1776 M.) Elçi :  Abdülkerim Paşa       
XXIII. KASİDE-Î TANNANE (1190 H. — 1776 M.) (îran Sefa-retnamesi) Elçi :   Sünbülzade Vehbi Efendi           
XXIV. FAS   SEFARET   TAKRÎRΠ  (1200-1201   H.   —   1785-
1786 M.) Elçi :   Seyyit îsmail Efendi           
XXV. BUHARA SEFARETNAMESΠ (1201-1205 H.  —  1787-
1791 M.) Elçi :   Alemdar Mehmet Ağa          
XXVI. İSPANYA SEFARETNAMESΠ (1201-1202 H. —  1787-
1788 M.) Elçi :  Vasıf Efendi           
XXVII. FAS  SEFARETNAMESΠ (1202  H.  —  1787 M.)  Elçi :
Ahmet Azmi Efendi           
XXVIII RUSYA SEFARETNAMESÎ (1205- 1207 H.—1790-2792
M.) Elçi: Ahmet Azmî Efendi        
XXIX. NEMÇE SEFARETNAMESÎ (1206 H. — 1791-1792 M.)
Elçi :  Ebubekir Ratip Efendi          
XXX. RUSYA   SEFARETNAMESt   (i207-1208   H.   —   1793-
1794 M. Elçi :   Mustafa Rasih Paşa           
XXXI. HAVADİSNAME-İ İNGİLTERE (1208-1211 H. — 1793-
1796 M.) Elçi :  Yusuf Agâh Efendi   ...      
XXXII. JOURNAL DU VOYAGE DE MAHMOUD RAÎF
EFENDİ EN ENGLETERRE-EGRIT PAR LUY MEME
(1209 -1213 H- — Î793-I796 M-)       
XXXIII. FRANSA SEFARETNAMESt (1211 H. — 1797 M.)  
XXXIV. FRANSA SEFARETNAMESt (1802 M.)           
XXXV. FRANSA    SEFARETNAMESt    (1221—1226   H.,  
18 u M.) Elçi :  Seyyid Abdürrahim Muhib Efendi          
XXXVI. FRANSA  SEFARETNAMESt   (1806 M.)  Elçi :   Seyyİd
Mehmed Emin Vahîd Efendi            
XXXVII. IRAN SEFARETNAMESt (1807 M.) Elçi :  Seyyİd Mehmed Refi' Efendi          
XXXVIII. MUSAVVER  İRAN SEFARETNAMESt Elçi :  Yasİnci
+Zade Seyyid Abdülvahhab Efendi           
XXXIX. TAKRİRLER (LONDRA SEFARETNAMESt - 1812 M.)
Elçi :   Mehmed Namık Paşa        
XL. AVRUPA RİSALESİ  (1838 M.) Elçi :   Seyyid Mustafa
Sami Efendi (Paşa)      ' 
XLI. İTALYA SEYAHATNAMESİ (1838 M.) Elçi:   Mehmet
Sadık Rıfat Paşa            
XLII. RİSALE (SEFARETNAME) 1845 M. Elçi : Abdürrezzak
Bahir Efendi            
GENEL DİZİN        
Osmanlı Devleti tarafından 1835 de Daimî Elçilikler   kurulmasına
dadar  muhtelif memleketlere gönderilmiş olan  Elçilerin
listesi        
Büyük Britanya Hügümeti nezdinde gönderilmiş olan Türk Elçileri.       
tngilterenin Türkiye Büyük Elçileri        
Safaviler devrinden   başlamak üzere  İran'a  muhtelif tarihlerde
gönderilen Türk  Elçileri        
Safeviler devrinden başlamak üzere muhtelif tarihlerde  İran'dan
helen Elçiler        
Muhtelif tarihlerde Türkiye'den Rusya'ya gönderilen Elçiler        
İstanbul'a gelen Rus siyasî temsilcileri         
Yanlış-Doğru çizelgesi FotoğraflaflarISBN :
978-975-16-0457-6
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Ankara
Basım Yılı :
2008
Sayfa Sayısı :
262 Sayfa, Ekler
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
28 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Fuar: 1081 Çaka Bey İzmir Kitap Günleri
Burs Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu için katılımcı listesi ...
1081 İzmir'in Fethi Temalı Logo Tasarımı Yarışması

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır