Ana Sayfa   Teşkilat Yapısı    Sık Sorulanlar   Bağlantılar   Site Haritası İletişim         
Türk Tarih Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 


  Adres
Kızılay Sokağı No. 1 06100 - Sıhhiye / Ankara - TÜRKİYE
Tel: +90 312 310 2368 (11 Hat)
Belgegeçer: +90 312 3101698
  Sosyal Medya
 
Yayınlar
Türk Mitolojisi II, Bahaeddin ÖGELFiyatı :36 TL 
Özet :

Prof. Dr. Ögel’in, alanında çok faydalanılan bu eseri bir müddetten beri tükendiği için yeni baskısı yapılmıştır. Eserin ilk cildinin 5., ikinci cildinin ise 4. baskısıdır. Büyük Hun Devleti ve Türk mitolojisine dair bilgilerle başlayan ilk ciltte Türklerin kurttan türeyişi, Ergenekon ve Uygurların Türeyiş efsaneleri, Oğuz Destanı, Han-nâme, Yaratılış destanları, Manas Destanı, Türkler ve Moğol mitolojisi, Türk mitolojisinde geyik ve kartal motifleri gibi konular işlenmektedir. İkinci ciltte ise Oğuz Destanı’nın Türk gelenekleri ve destanlarındaki izleri, Topkapı Sarayı’ndaki Oğuz Destanı parçası, Alper Tonga, Tepegöz, Deli Dumrul efsaneleri, Keloğlan motifinin Türk mitolojisindeki en eski kökleri, Hızır, kurt, doğan ve kartal, don değiştirme, gökyüzü, göğün direği, kutup yıldızı, ay, samanyolu, serap, ebekuşağı, dünyanın  şekli ve göbeği, yıldırım ve şimşek, rüzgârlar, sular, pınarlar, deniz ve okyanus, göller, dağlar, ağaç, ateş, kuş, erderha, rüya ve diğer bazı mitolojik-destanî motifler ilgi çekici bir anlatımla sunulmaktadır.

***

Efsanelerin kednilerine Mythus veya Mythe denir. Mitoloji (Mythologie) ise, bu efsaneleri inceleyen ilim koludur.

Eserimizin I. Cildini Efsanelere ayırdık, çünkü efsaneler (Mythes), bir milletin mitolojisinin canlı ve yaşayan varlıkları gibidirler. Türk efsaneleri için, başlıca iki türlü kaynağımız vardır:

1- Tarihlerde geçen ve özel olarak eskiden yazılmış Türk efsanleri.

2- Halk ağzından derlenmiş efsaneler. Hun, Göktürk ve Uygurlarla ilgili efsaneleri toplama ve inceleme, Çin kaynaklarını yakından tanıyan biri olmamız sebebiyle zor bir mesele teşkil etmedi. Böyle bir eser, ilim adamlarımız için olduğu kadar; Türk aydınları için de faydalı olmalı idi


 

 

 

ÖNSÖZ
1.        BÖLÜM: TÜRK GELENEKLERİ İLE DESTANLARINDA OĞUZ DESTANI

2.        BÖLÜM: TOPKAPI SARAYI’NDAKİ “OĞUZ DESTANI” PARÇASI

3.        BÖLÜM: ALP ER TONGA EFSANESİ

4.        BÖLÜM: TEPEGÖZ HAKKINDA

5.        BÖLÜM: DELİ DUMRUL HAKKINDA

6.        BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE “KELOĞLAN”

7.        BÖLÜM: TÜRKLERDE HIZIR ANLAYIŞI

8.        BÖLÜM: GEYİK VE TÜRKLER

9.        BÖLÜM: KURT VE TÜRKLER

10.     BÖLÜM: DOĞAN VE KARTAL

11.     BÖLÜM: DON DEĞİŞTİRME

12.     BÖLÜM: GÖK VE TÜRKLER

13.     BÖLÜM: GÖĞÜN DİREĞİ

14.     BÖLÜM: KUTUP YILDIZI

15.     BÖLÜM: GÜNEŞ

16.     BÖLÜM: AY

17.     BÖLÜM: YILDIZLAR

18.     BÖLÜM: SAMANYOLU

19.     BÖLÜM: SERAP VE TÜRKLER

20.     BÖLÜM: EBEKUŞAĞI

21.     BÖLÜM: DÜNYA

22.     BÖLÜM: DÜNYANIN ŞEKLİ

23.     BÖLÜM: DÜNYANIN GÖBEĞİ

24.     BÖLÜM:  YER VE YER ALTI

25.     BÖLÜM: TABİAT OLAYLARI VE TÜRLER

26.     BÖLÜM: YILDIRIM VE ŞİMŞEK

27.     BÖLÜM: RÜZGARLAR VE TÜRKLER

28.     BÖLÜM: SU VE SULAR

29.     BÖLÜM: KUTLU VE MUKADDES PINARLAR İLE KAYNAKLAR

30.     BÖLÜM: BÜYÜK TÜRK İLLERİNİN – ULU IRMAKLARI

31.     BÖLÜM: DÜNYANIN ULU IRMAĞI

32.     BÖLÜM: TÜRK MİTOOLJİSİNDE DENİZ VE OKYANUS

33.     BÖLÜM:GÖLLER VE SAZLIKLAR

34.     BÖLÜM:DAĞLAR

35.     BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE AĞAÇ

36.     BÖLÜM:TÜRK MİTOLOJİSİNDE ATEŞ

37.     BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE VE DESTANLARINDA BAZI HAYVANLAR

38.     BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE VE DESTANLARDA KUŞLAR

39.     BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE DEVLER VE EJDERHALAR

40.     BÖLÜM: RÜYALAR VE TÜRK MİTOLOJİSİ

41.     BÖLÜM: TÜRK MİTOLOJİSİNDE BAZI MOTİFLER

KISALTMALAR

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİN
 
Orjinal Dili:
Türkçe
 
Fiziksel Özellikleri:
Ivory, 70 gr kağıt

610 Sayfa

 
ISBN:
975-16-0704-3
 
Baskı:
4. Baskı (Tıpkıbasım)

 

 

 ISBN :
978-976-16-2857-2 (2.c)
Yayın Türü :
Kitap
Basım Yeri :
Türk Tarih Kurumu, Ankara
Basım Yılı :
2014
Sayfa Sayısı :
610
Dili :
Türkçe
Fiyatı :
36 TL
 
  100. Yılında 1. Dünya Savaşı
  Sempozyumlar
  Yayın Kataloğu

 2014 Yayın Kataloğu (PDF)

  Duyurular
Fuar: 1081 Çaka Bey İzmir Kitap Günleri
Burs Değerlendirmelerine İlişkin Duyuru
Uluslararası Prof. Dr. Halil İNALCIK Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu için katılımcı listesi ...
1081 İzmir'in Fethi Temalı Logo Tasarımı Yarışması

Diğer duyurular
  Ara
Adres: Kızılay Sokağı No: 1 06100 Sıhhiye - ANKARA Tel: +90 312 3102368, Belgegeçer: +90 312 3101698
© 1995 - 2014 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı- Her hakkı saklıdır