Burs Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kurumumuz tarafından 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek olan eğitim bursları için başvurular 22 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen hatalı ya da eksik başvuruların yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır:

1-Yüksek lisans bursu yerine doktora bursuna, doktora bursu yerine yüksek lisans bursuna yapılan başvurular.

2-Yüksek lisans burs başvurusunda talep edilen lisans mezuniyet not döküm çizelgesi yerine güncel yüksek lisans not döküm çizelgesi yüklenen başvurular.

3-Doktora burs başvurusunda talep edilen yüksek lisans mezuniyet not döküm çizelgesi yerine güncel doktora not döküm çizelgesi yüklenen başvurular.

4-Lisans, yüksek lisans ve doktora başvurularında talep edilen onaylı not döküm çizelgesi yerine üzerinde “resmi işlerde kullanılamaz, örnektir, öğrenci kopyası” yazan onaysız not döküm çizelgesi yüklenen başvurular. (Not döküm çizelgeleri imzalı/mühürlü, e-imzalı, kare kodlu ya da kod numaralı olmak zorundadır.)

5-Lisans başvurularında üzerinde kontrol edilebilir kod numarası olmayan YKS sonuç belgesi ve YKS yerleştirme belgesi, yüksek lisans ve doktora başvurularında üzerinde kontrol edilebilir kod numarası olmayan yabancı dil belgesi yüklenen başvurular.

6-Yüksek lisans ve doktora başvuruları için ÖSYM eşdeğerlik tablosunda denkliği olmayan yabancı dil belgesi yüklenen başvurular.

7-Okunamayacak ebatlarda ve netlikte taratılarak yüklenen belgeleri içeren başvurular.

Başvuruların bu kriterlere göre yapılması rica olunur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup hatalı başvuru halinde adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Not: Sorularınız için tek iletişim kanalı olarak aşağıdaki e-posta adreslerini kullanmanız önemle rica olunur. Sorularınıza en kısa sürede cevap verilecektir.

İletişim:

burslisans@ttk.gov.tr

bursylisans@ttk.gov.tr

bursdoktora@ttk.gov.tr

Yayımlanma Tarihi: 22 Kasım 2021