Arşiv Başvuru ve Araştırma Yapma Şartları

Hafta içi mesai saatleri içerisinde Türk vatandaşları kimlik kartı, yabancılar pasaportu ile müracaat ettiklerinde:

  • Arşiv koleksiyonlarından saklama süresini tamamlamış, tasnifi yapılarak tasnif bilgileri katalog sistemine aktarılmış olan belgelerden katalog taraması yapılabilir.
  • İnternet üzerinden ya da Kuruma gelerek katalog sistemindeki belge özetlerinden tespit ettikleri belgelerin kodlarını not aldıktan sonra arşiv biriminden bu belgeler talep edilebilir.
  • Bu belgelerden dijital sisteme aktarılmış olanlar CD ortamında verilmektedir.
  • Dijital sisteme aktarılmamış olan belgelerin aslı araştırmacıya sayılarak ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ek 1 formu doldurularak imza karşılığında (araştırmacı kabinlerinde) çalışması için teslim edilir. Araştırmacı kendisine teslim edilen belgelerden fotoğraf çekebilir. İşi bitince aynı formun son kısmı doldurulup, sayılarak imza karşılığında teslim alınır.
  • Dijital sistemden verilen veya aslından fotoğraf çektirilen her bir belge ya da fotoğraf görüntüsü için 80 kuruş ücret alınır.