ATAM Koleksiyonu

Atatürk’ün ulus, toplum, devlet, hilafet,  Türk toplumunda kadının yeri, Türk inkılâbı, milli irade, milli savunma, dış politika v.s konularında 1905-1937 tarihleri arasındaki özdeyişleri, TTK’unda yapılan Atatürk Yıllık Konferansları ve Türk tarih kongreleri davetiyeleri, Atatürk hakkında kitap, dergi, piyes çalışmaları, Türk Tarih Kurumu’nda oluşturulacak çalışma kolları ile ilgili yönetmelik çalışması, muhtelif kişi ve kurumlarla yaptığı yazışmalar, Kurum bünyesinde AYTAM (Atatürk ve Yeni Türkiye Araştırma Merkezi)’nin oluşturulması, daha sonra ADAM (Atatürk ve Devrimleri Araştırma Merkezi)’ne dönüştürülmesi ve sonunda ATAM (Atatürk ve Türk Devrimi Araştırma Merkezi) adını alması ile ilgili yazışmalar, 1969-1983 yılları arasını kapsayan Atatürk ve Türk Devrimi Araştırma Merkezi’nin faaliyet raporları ve Hatay’ın bağımsız devlet oluşu ve Türkiye’ye bağlanması ile ilgili gazetelerde çıkan haberler ve yazışmalardan oluşmaktadır.