Osmanlı Dönemi Tablolar

Bir Batılı ressamın fırçası ile Alman elçisi Freiherr von Schwarzenhornun henüz 9-10 yaşlarında olan Sultan IV. Mehmed’in huzuruna çıkarılışı (1651) II. Viyana Muhasarasının Sonucunu Belirleyen Muharebe (12 Eylül 1683) İnebahtı Deniz Savaşının iki Batılı Sanatkarın Fırçaları ile Tasviri Sultan Abdülmecit Eyüp’e Girerken Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul Muhasarası için Edirne’den Ordusu ile Yola Çıkışı Fatih Sultan Mehmed Han’ın Hiddetlenerek Atını Denize Sürmesi Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’un Fethinden Sonra Ayasofya Önünde Kanuni Sultan Süleyman Viyana Kuşatmasında Osmanlı Ordusu I. Viyana Muhasarasında (1529) Osmanlı Ordusu Viyana Önlerinde (1529) Kanuni Sultan Süleyman Viyana Önlerinde Preveze Deniz Zaferi (1538) Osmanlı Ordusunun Malta Adasına Çıkarma Yapması (1565) Preveze Deniz Savaşı (1538) Hezarfen Ahmed Çelebi’nin Galata Kulesi’nden Uçması

Kaynak: Osmanlı Dönemi Tablolar; Osmanlı Tarihi, Interaktif CD-ROM  (Türk Tarih Kurumu Yayınları XXXI.Dizi-Sa. 2)