Eser Yayın Süreç

Kurumumuzun Yayın faaliyetlerinin (eser/makale başvuruları ve hakemlik işlemleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kurumumuzca yayınlanacak eser ve makale…