Eser&Makale Başvuru ve Yayın Süreçleri

Kurumumuzca yayınlanacak eser ve makale başvuruları için http://yaysis.ayk.gov.tr bağlantısını kullanınız.