2019 Yılı Lisansüstü Bursları Sonuç Duyurusu

Kurumumuz tarafından 2019 yılında verilecek eğitim ve araştırma burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemleri üzerinden sorgulayabilirler. Burs faaliyetleri,

1. 5102 Numaralı 06.03.2004 tarih ve 25394 sayılı Burs Kredi Kanunu,
2. A.K.D.T.Y.K. Eğitim Ve Araştırma Bursları Yönetmeliği,
3. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği,

kapsamında yürütülmekte olup, tüm bursiyerlerin ilgili yönetmelikleri incelemesi gerekmektedir. Burs almaya hak kazananların öncelikli olarak en geç 26 Şubat 2019 tarihi 23:59’a kadar burs sonuç sisteminde yer alan Burs Sözleşmesini onaylamaları gerekmektedir.

Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 04/03/2019 tarihine kadar posta ile (gönderi zarfı veya kargo üzerinde Lisansüstü Bursu ibaresiyle) Kurumumuza göndermeleri gerekmektedir.

a) Not Döküm Çizelgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği  (Yüksek Lisans bursunu kazananlar Yüksek Lisans Transkripti, Doktora bursunu kazananlar Doktora Transkriptini beyan edeceklerdir.)
b) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge
c) Doktora sonrası bursu almaya hak kazananlardan çalışmakta olanlar için burs süresi boyunca çalıştıkları kurumdan izinli sayılacaklarına dair belge ve yurtdışında bulunacakları yerden kabul-davet mektubunun aslını,

Not: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin (Adli Sicil Kaydı, Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi) gönderilmesine gerek yoktur.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. Yapılan inceleme neticesinde yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler. Bursiyerlerin herhangi bir hesap açtırmasına gerek yoktur, ödemelerle ilgili e-mail yoluyla ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İlgili görüş, öneri ve sorular ttkburs2019@hotmail.com e-mail adresi üzerinden alınacaktır. (Telefonla bilgi verilmeyecektir, adayların sadece e-mail yoluyla bilgi talep etmeleri gerekmektedir.)

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Adres : Kızılay Sokağı, Nu.: 1, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020