2021 Yılı Kazı ve Yüzey Araştırması Destek Başvuruları

2021 yılı kazı/yüzey araştırması destek başvuruları Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 12 Nisan 2021 –  30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten önce gönderilen başvurular iade edilecektir. Başvurularda Etkinlik ve Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden doldurulup onaylanan formun ıslak imzalı olarak kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. 2021 yılında aşağıda belirtilen kriterlerden en az birini taşıyan başvurulara öncelik verilecektir.

 1. Kurumumuz Tarafından Desteklenmesine Öncelik Verilecek Başvurular:
 2. Araştırmacıları özendirmek için bir dayanak olması maksadıyla Türk tarihi ve kültürüne ait çalışmalara yönelik başvurulara;
 3. Kazı destek başvurusunda bulunan araştırmacılardan Türk Tarih Kurumu yayınlarına katkıda bulunanlara;
 4. Türk Tarih Kurumunun sempozyum/kongre gibi bilimsel etkinliklerine katkıda bulunanlara;
 5. 15 yılını dolduran kazılar için, destek talebinde bulunulan kazı merkeziyle ilgili kitap yayını olanlara;
 6. 10 yılını dolduran kazılar için, destek talebinde bulunulan kazı merkeziyle ilgili hakemli dergilerde yayınlanmış en az iki makalesi olanlara öncelik verilecektir.

 1. Kurumumuz Tarafından Desteklenecek Başvuruların Gider Kalemleri:

 

 1. A) Kurumumuz Tarafından Kabul Edilen Gider Kalemleri:
 2. Tüketim malzemeleri (kırtasiye malzemesi);
 3. Akaryakıt gideri;
 4. Analiz ve Laboratuvar gideri.

 1. B) Kurumumuz Tarafından Kabul Edilmeyen Gider Kalemleri:
  1. Proje önerisi hazırlama giderleri;
  2. Projenin sonuçlarının üretimi aşamasında yapılacak masraflar;
  3. Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri;
  4. Posta hariç haberleşme amaçlı giderler;
  5. Isıtma ve aydınlatma (elektrik), su giderleri;
  6. İdari personel giderleri;
  7. Gıda giderleri;
  8. Kazı Başkanlığına ait elektrik/su giderleri;
  9. Kazı sürecinde ve kazı mahallinde konut kirası;
  10. Araç kirası;
  11. Posta ve nakliye giderleri;
  12. Yurt içi seyahat giderleri;
  13. Cihazların bakım ve onarım gideri.

Yayımlanma Tarihi: 26 Mart 2021