2022 YILI KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMASI DESTEK BAŞVURULARI

2022 yılı kazı/yüzey araştırması destek başvuruları Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na 04 Nisan 2022 – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda Etkinlik Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden doldurulup onaylanan formun ıslak imzalı olarak Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurularda gider kalemleri detaylı olarak verilmeli ve fiyatlar KDV dâhil hesaplanmalıdır. Kazı/Yüzey Araştırması Ekip Listesi, Kazı/Yüzey Araştırması Ruhsatı, Çalışma Takvimi, Harita/Paftanın EDSİS’e yüklenmesi ve ıslak imzalı form ile birlikte Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

1. Araştırmacıları özendirmek için bir dayanak olması maksadıyla Türk Tarihi ve kültürüne ait çalışmalara yönelik başvurulara öncelik verilecektir.

2. A)Kurumumuz Tarafından Kabul Edilen Gider Kalemleri:
a) Hafriyat
b) Akaryakıt gideri (Mazot/Benzin)
c) Analiz ve Laboratuvar gideri
ç) Çizim
d) Jeoradar
e) Haritalandırma

B) Kurumumuz Tarafından Kabul Edilmeyen Gider Kalemleri:
a) Proje önerisi hazırlama giderleri,
b) Projenin sonuçlarının üretimi aşamasında yapılacak masraflar,
c) Pazarlama ve ticarî amaçlı reklam giderleri,
ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler,
d) Isıtma ve aydınlatma (elektrik), su giderleri,
e) İdarî personel giderleri
f) Gıda giderleri
g) Kazı Başkanlığına ait elektrik/su giderleri,
h) Kazı sürecinde ve kazı mahallinde konut kirası.
ı) Araç kirası
i) Posta ve nakliye giderleri
j) Yurtiçi seyahat giderleri
k) Cihazların bakım ve onarım gideri
l) Tüketim malzemesi (kırtasiye malzemesi)
m) Restorasyon/konservasyon/restitüsyon/rölöve

 

 

Yayımlanma Tarihi: 30 Mart 2022