2022 Yılı Öncelikli Proje Konuları

2022 yılı Öncelikli Proje Konuları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yaptırmak, desteklemek, eşgüdüm sağlamak görevlerini Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesi çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kurumların 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda, kurum içi ve kurum dışı kapsamlı projeler için başvurular Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) kez yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından görev alanları çerçevesinde 2022 yılı proje başvuru dönemlerinde öncelikli olarak desteklenecek projeler için belirlenen konular şunlardır:

Balkanlarda Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Çalışmaları

Dünyada Atatürk, Türk ve Türkiye Algısı

Dünya Siyasetinde Ermeni Lobileri

Ege Adalarında Türk İzleri

Göç ve Güvenlik

Kıbrıs Meselesi

Kuzey ve Batı Afrika’da Osmanlı – Türk izleri

Osmanlı/Türk Kültürel Varlığına Yönelik Uygulamalar

Pontus İddialarının Dünü ve Bugünü

Tüm Yönleriyle Ermeni Meselesi

Türk Dünyasında Milli Tarih Yazımı/Öğretimi ve Milli Bilinç

Türk-Yunan İlişkilerinde Ege Kaynaklı Sorunlar

Yakın Dönem Batı Trakya Türkleri Tarihi

Yakın Dönem Irak Türkleri Tarihi

Yakın Dönem Kırım Tatar Türkleri Tarihi

Yakın Dönem Suriye Türkleri Tarihi

 

 

Yayımlanma Tarihi: 22 Şubat 2022