Karadeniz’de Millî Mücadele Konferansları I-II-III, 2-4 Mayıs 2018

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ev sahipliklerinde 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Samsun, Trabzon ve Rize’de Karadeniz’de Milli Mücadele Konferansları I-II-III’e gerçekleştirilecektir.

Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanmasının ardından, İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni parçalama girişimleri üst seviyeye ulaşmıştır. Karadeniz – özellikle Doğu Karadeniz- bölgesinin jeopolitik ve stratejik önemi İtilaf Devletleri’nin buraya olan ilgisini celp etmiştir. Burada Pontus devletini yeniden canlandırmak için bir takım faaliyetlere girişilmiş, bölgede çetecilik faaliyetleri hızlanmış ve Müslüman halk zor durumda kalmıştır.

İzmir’in 15 Mayıs 1919 tarihinde işgali üzerine Mustafa Kemal (Atatürk), Samsun’a geçmiş ve milli teşkilatlanmanın hızlanması sağlanmıştır. Milli Mücadele neticesinde dış güçlerin vatan toprakları üzerindeki emelleri engellenmiş ve bu toprakların Türk yurdu olduğu tescillenmiştir.

Kurumumuz tarafından Samsun, Trabzon ve Rize’de düzenlenecek olan konferanslar serisi ile ilgili alanda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesinin ve fikir alışverişinde bulunmasının sağlanmasının yanı sıra Karadeniz’de Milli Mücadele sırasında yaşanan olayların tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya konması, tarihimizle ilgili karalama ve çarpıtmalara karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunun aydınlatılması hedeflenmektedir.

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020