Brill Online Journals Collection

Brill Online Journals Collection veri tabanı tarih, uluslararası hukuk, felsefe ve dil vb. alanlarda 320 farklı sosyal ve beşeri bilimler dergisini içermektedir.

Brill Online Journal Collection veri tabanına kütüphanemizden erişebilirsiniz.

Erişim adresi: https://brill.com/view/package/cb21

Yayımlanma Tarihi: 29 Nisan 2021