Maveraünnehir’den Anadolu’ya Tarihin Derin Kökleri Ve Tarihçilik Çalıştayı

19-21 EYLÜL 2023

Kurumumuz ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Maveraünnehir’den Anadolu’ya Tarihin Derin Kökleri ve Tarihçilik Çalıştayı 19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu çalıştayda Türkiye’nin Orta Asya ile ilişkileri tarih perspektifinden incelenecek; konuya ilişkin yeni yaklaşım ve yöntemler gündeme gelecektir.

25’i Özbekistan’dan olmak üzere yaklaşık 70 bilim insanının katkı sunacağı Çalıştay kapsamında İslamiyet öncesinden Moğol Hakimiyetine Maveraunehir’in durumundan; Timurlular, Hanlıklar ve Sovyet dönemlerinde Ortak Türk tarihi yazımına ve Türkiye’de Lisansüstü Tezlerde Türkistan çalışmalarına değin geniş bir yelpazede on dört farklı başlık altında tartışma yapılacaktır.

 

 

 

Yayımlanma Tarihi: 15 Eylül 2023