V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu Başlıyor, 9-11 Nisan 2019

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle 9-11 Nisan tarihleri arasında V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu düzenlenecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Orta Doğu’nun tarihi mirasının ve bölgedeki son gelişmelerin Avrupa merkezli bakış açısının ötesinde, bölgenin karakteristik özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Aralarında Ürdün, Irak, Mısır, Sudan, ABD, Katar, Fas ve Kosova’nın da bulunduğu çok sayıda ülkeden 100’ün üzerinde bilim insanının ağırlanacağı sempozyumda, “çatışma”, “terör”, “modernleşme”, “çok kültürlülük” gibi kavramların tartışmaya açılması ve Orta Doğu toplumlarının kendine özgü dinamikleri ışığında bölgenin siyasi, kültürel, ekonomik tahlilinin yapılması hedefleniyor. Bölgesel ve küresel aktörlerin Orta Doğu’ya dair stratejilerinin de ele alınacağı sempozyumda, bölgede istikrarlı bir huzur ve güven ortamının oluşturulması için izlenebilecek olan politikalar da masaya yatırılacak.


Sempozyum Hakkında:

Orta Doğu, gerek süregelen çatışmalar ve anlaşmazlıklar gerekse bölgesel ve küresel anlamdaki güç mücadelesi sebebiyle uluslararası politikanın ilgi odağı haline gelmiştir. Bölgede farklı etnik grupların bir arada bulunması, “terör” ve “demokratikleşme” sorunlarının yükselişi, bölgesel-küresel güçlerin bölgede etkinlik mücadelesinde olması, Orta Doğu’ya yönelik akademik çalışmaların da artmasına neden olmuştur. Ancak bu çalışmaların daha çok ulus-devlet, modernleşme gibi Batılı veya Batı içinde doğmuş kavramları kullanıyor oluşu, bölgenin özgün dinamiklerinin, politik fay hatlarının ve kimliksel zenginliğinin gözden kaçırılmasına sebebiyet vermektedir. Bu da bölgenin özgün şartlarına göre tasarlanacak ve bölgede kalıcı barışı tesis edecek politik, ekonomik, toplumsal ve fikirsel zeminin inşasını güçleştirmektedir. Orta Doğu gibi kendine has dinamiklere sahip olan bir bölgeyi kavramak için salt Batı’da üretilen teorik birikimin kullanılması, yahut gelişmiş ülkelerin tarihsel gelişimlerinin parçası olmuş unsurların doğrudan bu bölgeye uyarlanması yeterli olmayacaktır. Bölgenin istikrarlı ve huzurlu hale getirilmesi için uyarlama anlayışların ötesinde, bölgenin özgünlüğünü dikkate alan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

V. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu, gerek Türkiye, gerekse Orta Doğu başta olmak üzere farklı coğrafyalardan seçkin araştırmacılar ve akademisyenlerin katkılarıyla Orta Doğu’daki tarihsel dinamikleri; Orta Doğu halklarının kimlik oluşum süreçlerini; ulus-devlet ve modernleşme çerçevesiyle yapılan değerlendirmelerin neden olduğu çatışmaları; bölgesel politik, ekonomik ve toplumsal gelişimleri Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesisini sağlayacak yeni bir tarih ve kimlik okuması yaratma maksadıyla irdelemeyi amaçlamaktadır.

Sempozyum programı için tıklayınız
Detaylı bilgi için tıklayınız
İletişim:
Uzman Yunus Pustu
0-312 – 310 23 68 / 289

Yayımlanma Tarihi: 19 Aralık 2020