XIX. TÜRK TARİH KONGRESİ

3-7 EKİM 2022, ANKARA
Türk ve Türkiye tarihine dair özgün bildirilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinin ilki 1932 yılında, Türk Tarih Kurumu kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün riyasetinde başlatılmıştır. Bu önemli tarihî kongrelere eklenecek olan XIX. Türk Tarih Kongresi 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Türk ve Türkiye tarihi ile ilgili ilmî araştırmaları değerlendirmek ve sonuçlarını yaymak amacına matuf olarak başlatılan Türk Tarih Kongreleri, bugün kendi alanında ve dünya çapında en saygın toplantılardan sayılmaktadır.

1932 ve 1937 tarihli I. ve II. Türk Tarih Kongrelerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk bizzat yer almış, Kongreyi yakından takip etmiştir. Sonraki kongrelerde de Cumhurbaşkanlarımız İsmet İnönü, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal ve Süleyman Demirel Türk Tarih Kongrelerini kendi himayelerine almış; farklı dönemlerde Başbakanlarımız ve Bakanlarımız ile devlet erkânı Kongrelere teşrif etmişlerdir.

İlk düzenlendiği tarihten günümüze Türk ve Türkiye tarihine dair kıymetli bilgilerin sunulduğu Türk Tarih Kongrelerinde, yurt içi ve yurt dışından en yetkin akademisyenler yer almış, dünyanın saygın tarih kuruluşları da bilimsel katkılarını sunmuşlardır. Kongre esnasında oluşan ilmî müzakere ortamı ve Kongrelerin ardından sunulan bildirilerin kitaplaştırılması, Türk Tarih Kongrelerinin tarihimiz ve tarihçilik açısından kalıcı bir yer edinmesini sağlamıştır.

Türk Tarih Kongresi, sunulan bildirilerin özgünlüğü ve yapılan başvurularda aranan ölçütler bakımından tarih alanında ülkemizin ve dünyanın en muteber bilimsel toplantıları arasındadır. Dört yılda bir gerçekleştirilen Türk Tarih Kongresi, uluslararası katılım itibarıyla da ülkemizin önde gelen bilimsel toplantılarındandır. Kongrede sunulan bildiriler ışığında Türk ve Türkiye tarihine ait sorunlar, olgular ve meseleler orijinal tarihî kaynaklara başvurularak tartışılmakta ve aydınlatılmaktadır.

3-7 Ekim 2022 tarihlerinde, Ankara’da düzenlenecek XIX. Türk Tarih Kongresinde aşağıda belirtilen alanlarda bildiriler sunulacaktır.

 

Kongre Konu Başlıkları
1.Eski Anadolu Uygarlıkları
2.Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi Tarihi
3.Osmanlı Tarihi
4.Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
5.Orta Asya Türk Tarihi
6.Dünya Tarihi
-Amerika
-Afrika
-Uzakdoğu
-Ortadoğu
-Avrasya
7.Tarih Yazıcılığı ve Tarih Felsefesi
8.Büyük Taarruzun 100. Yıl Dönümü Özel Oturumu
Önemli Tarihler
Özet gönderimi için son tarih: 17 Eylül 2021 TSİ 17.00 Güncellenmiştir.
Özet değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 15 Kasım 2021
Tam metinlerin son gönderim tarihi: 30 Mart 2022
Tam metin değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 30 Haziran 2022
Başvuru Koşulları
-Özet gönderen bilim insanlarının, özet gönderimi için son tarih olan 17 Eylül 2021 tarihinden önce doktora derecelerini almış olmaları gerekmektedir.
-Birden fazla yazarla katılım olunması hâlinde her yazarın doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.
-Başvuru esnasında; sunulacak bildiri konusunun özgünlüğüne, alana katkısına ve başka bir toplantıda sunulmamış ve/veya yayımlanmamış olduğuna ilişkin Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanmış olan taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir.
-Metinlerin, Türk Tarih Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
-Başvuru esnasında gönderilecek özetler, 250-300 kelime aralığında, Türkçe ve İngilizce olmalıdır.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Yayımlanma Tarihi: 16 Eylül 2021