100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l -Amâre Sempozyumu, 20-22 Aralık 2017

Sempozyum programı için tıklayınız

[accordion]
[accordion_item title =”Başvuru Formu / Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları”]
Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız
Yazım kuralları için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Hakkında”]
Osmanlı Ordusunun I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cephelerden biri olan Irak Cephesi’nde, İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Selman-ı Pak ve Kutü’l-Amâre olmak üzere pek çok muharebe vuku bulmuştur.

Osmanlı Ordusu tarafından öncelikle Selman-ı Pak zafer elde etmiş, müteakiben de Kasım 1915’te Kutü’l-Amâre’de kuşatılmış olan İngiliz Tümeni, 29 Nisan 1916’da komuta kademesi ile birlikte esir alınmıştır. İngilizler tarafından mutlak zafer kazanacakları düşüncesiyle açılmış olan bu cephedeki mağlubiyetleri İngiltere’nin büyük itibar kaybetmesine sebep olmuştur. Kutü’l-Amâre veya kısa adıyla Kut Zaferi hem yerli hem de yabancı basında geniş bir şekilde yer almıştı. Ancak kazanılan bu tarihi zafere rağmen Osmanlı Genelkurmayının bunu yeterince değerlendirememesi ve bölgedeki askeri birliklerinin büyük ekseriyetini Galiçya ve İran’a sevk etmesi sonucunda İngilizler bölgeye takviye birlikler göndererek Mart 1917’de Bağdat’ı işgal etmişlerdir.

Tarih, kültür ve gönül coğrafyamız olan bu bölge, I. Dünya savaşı sürecinde olduğu gibi 100 yıl sonra da büyük çatışmalara sahne olmakta ve siyasi coğrafya yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır. Gerçekleştirilecek bu sempozyumda günümüzde çok fazla bilinmeyen Kutü’l-Amâre Zaferi’ni 100. yılında anmak, Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi özelinde üretilen yeni bilgileri tüm detaylarıyla bilim dünyasıyla buluşturmak amaçlanmaktadır.
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Konu Başlıkları”]
Geçmişten günümüze bir çok medeniyetin beşiği olan Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve çevresi ile I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun İngilizlere karşı mutlak zaferiyle sonuçlanan Kutü’l-Amare Kuşatması hakkında sosyal bilimler; tarih, askerî tarih, iktisat, sosyoloji, felsefe, edebiyat ve diğer alanlardaki çalışmalardan bildirilerin sunulacağı sempozyum, 100. Yılında Bağdat ve çevresiyle (Medînetü’s-Selâm) Kutü’l-Amare Zaferi’nin tüm yönleriyle, konu sınırlaması gözetilmeden, yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla kaynaklara dayalı, özgün ve yeni görüşler ortaya atmayı hedefleyen tüm araştırmacıların başvurusuna açıktır.
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Onur Kurulu / Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu”]

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Düzenleyenler”]
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Program”]
Sempozyum programı için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Ulaşım ve Konaklama”]
Sempozyuma bildirisi ile katılacak araştırmacıların ulaşım ve konaklama masrafları Kurumumuzca karşılanacaktır.
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Önemli Tarihler”]
Sempozyum Yeri: Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi / İSTANBUL
Sempozyum Tarihi: 20-22 Aralık 2017
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 31 Temmuz 2017
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 7 Ağustos 2017
Makalelerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 25 Eylül 2017
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulması: 16 Ekim 2017
[/accordion_item]
[accordion_item title =”İletişim “]
Uzm.Yrd. / Assistant Specialist Aytaç YÜRÜKÇÜ
Uzm. Yrd. / Assistant Specialist Yasin ARIK
İletişim/Contact: ttksempozyum2017@gmail.com
[/accordion_item]
[/accordion]