“Anadolu Kadınları (Bâcıyân-ı Rûm) Teşkilatı" Sempozyumu, 21-23 Şubat 2018

Türk Tarih Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan “Anadolu Kadınları (Bâcıyân-ı Rûm) için gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında uluslararası sempozyum düzenleyecek. Yerli-yabancı 60 katılımcının davet edildiği sempozyum, 21-23 Şubat 2018 tarihlerinde Bilecik’te gerçekleşecek.Türk Tarih Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi himayelerinde gerçekleşecek sempozyum, Türk Tarih Kurumu tarafından kitaplaştırılacak.

Bacıyân-ı Rûm, Anadolu Kadınlar Teşkilatı anlamını taşımaktadır. “Bacı” kelimesi, abla, kız kardeş anlamına gelmektedir. “Bacı” kelimesi, günümüzde Anadolu’nun birçok şehrinde yaygın olarak kullanılmaktadır. “Rum” kelimesi ise Anadolu anlamını ifade etmektedir.

İlme, sanata ve ahlâka son derece önem verilen Ahilikte, kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardı. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan “Bacıyân-ı Rûm” teşkilatını yani Anadolu Kadınlar Teşkilatı’nı kurmuştur.

Bacıyân-ı Rûm teşkilatı, Anadolu kadınlarını, gerektiğinde düşmanlara karşı vatan savunmasında eşlerinin yanında mücadele etmesi ve gerektiğinde de kültürde, sanatta, edebiyatta, sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınıp gelişmesini sağlamak için teşkilatlandırmıştır. Anadolu Kadınlar Teşkilatı, kadınlar arasındaki yardımseverliğin, konukseverliğin, doğruluk ve merhametliliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi Türk dilinin, Türk kültürünün ve İslam anlayışının kadınlar arasında yayılmasını da hızlandırmıştır.

Sempozyum programı için tıklayınız