Ankara’da Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu Düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri iş birliğiyle 24-25 Nisan’da Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu” düzenlenecek.

Arşivci, akademisyen ve uzmanların katılımıyla bilgi ve belge yönetimi alanında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerin paylaşılacağı etkinlikte, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti arşiv birikiminin çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmesi hedefine yönelik değerlendirme ve öneriler dile getirilecek. Arşivlerde bizzat araştırma yapan akademisyen ve araştırmacılar ile arşiv hizmeti veren kurumların temsilcilerinin tecrübelerini aktaracağı sempozyumda, Türkiye arşivlerinde e-dönüşüm süreci, endüstri 4.0 uygulamalarının arşiv çalışmalarına yansımaları ve arşivlerin eğitim işlevi ve arşiv materyallerinin muhafazası ve bakımı gibi konular irdelenecek.

Sempozyum, Türkiye’nin arşiv çalışmaları ile çözüme kavuşturulmasını işaret ettiği Ermeni Meselesi’nin arşivcilik bağlamında konuşulacağı “Anadolu’da Ermeni Mezalimi” başlıklı özel oturuma da ev sahipliği yapacak. Özel oturumda Anadolu’da Ermeniler tarafından düzenlenen isyan ve katliamlara dair kazı ve arşiv çalışmaları dinleyicilerle paylaşılacak.

24 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek olan açılış töreniyle başlayacak olan etkinlik, Türk Tarih Kurumunda düzenlenecek olan oturumlarla sürecek.

Sempozyum programı için tıklayınız