“Belgelerle Hacı Bayrâm-ı Velî” Sergisi Düzenleniyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından Anadolu’nun yetiştirdiği en önemli âlim ve manevi şahsiyetlerden olan Hacı Bayrâm-ı Velî’ye dair bir sergi düzenleniyor.

Hacı Bayrâm-ı Velî’nin faaliyetlerine ve Anadolu kültürüne katkılarına ışık tutacak “Belgelerle Hacı Bayrâm-ı Velî” başlıklı sergide yer alan hüccet, emirname, berat, vakıf atama, muhasebe kayıtları gibi çeşitli belgeler, vakfın idaresi, faaliyetleri ve mütevellileri hakkında önemli bilgiler sunuyor.  Hacı Bayrâm-ı Velî’nin hangahı etrafında bulunan kimselere sunulan hizmetlere ışık tutan sergide yer alan belgeler,  aynı zamanda dönemin sosyal tarihine ve kent kültürüne dair önemli ipuçları sağlıyor.

Hacı Bayrâm-ı Velî’ye dair geniş bir arşiv taraması sonucunda oluşturulan çalışmada, Türk Tarih Kurumu Arşivinde bulunan belgelerin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğünden derlenen 100’ün üzerinde belge ve fotoğrafa yer veriliyor. Sergide, Ankara’nın en önemli simgesel mekânlarından Hacı Bayram’ı Veli Camisi’nin ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları da yer alıyor.

Sergi, 1-18 Haziran 2018 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu’nda ziyarete açık olacak.