Çaka Bey (24, 25, 26 Mart 2017, İzmir)

24, 25, 26 Mart 2017, İzmir

Sempozyum programı için tıklayınız

[accordion]
[accordion_item title =”Başvuru Formu / Özet ve Makale Gönder / Yazım Kuralları”]
Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız …
Yazım kuralları için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Hakkında”]

Emir Çaka Bey, kaynaklarda Oğuzların Çavuldur koluna mensup bir Bey olarak zikredilir. Malazgirt Savaşı’nı takip eden yıllarda Alparslan’ın Anadolu’nun fethiyle görevlendirdiği beylerden biri olan Çaka Bey Danişmendname’ye göre Sultan Turasan’ın maiyetinde bulunan bir Türk gazisiydi. Sultan Turasan 20.000 kişilik bir kuvvetle Danişmend Gazi’den ayrılıp yanında Çaka Bey ve diğer komutanlarla Kayseri’den İstanbul’a kadar akınlar yaptı. Ancak onların akınları bir deniz savaşında son buldu. Çaka Bey bu mücadelelerin birinde Bizanslı kumandan Kabalika Aleksandr’a esir düştü. (1078) İmparator Botaneiates’ in sarayına gönderilen Çaka Bey’e Bizans İmparatoru “Protonobilissimos” unvanı ile imtiyazlarla birlikte hediyeler verdi. O, sarayda kendisini geliştirdi ve Grekçe öğrendi. 1081’de Bizans’ta İmparatorluk taht darbesiyle el değiştirdiği sırada O’nun için Bizans güvenli bir yer olmaktan çıkmıştı. Kendi hayatını tehlikede gören Çaka Bey İstanbul’dan kaçarak İzmir’e geldi ve burayı fethetmek suretiyle bir sahil beyliği kurdu. (1081) Müteakiben Urla ve Foça gibi önemli limanları fethetti.

Çaka Bey burada 40 parçadan müteşekkil bir donanma oluşturdu. Bu donanma ile Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos’a seferler düzenledi ve buraları kendisine bağladı. Edremit ve Abydos’u aldı.

Çaka Bey Batı Anadolu’da bir sahil beyliği kurmuş mücadele ve fetih hareketlerini daha çok deniz yoluyla yapmış ve bunda da önemli ölçüde başarı sağlamış bir Tük beyidir. İzmir ve civarını fethetmiş bölgenin kısa sürede Türkleşmesini sağlamıştır.

Neticede Çaka Bey; Efes, İzmir, Urla ve Foça’da muhtemelen kendisinden önce bölgeye gelmiş olan bir Müslüman Türk emiri Tanrıvermiş ile birlikte fetihlerine devam etmiştir.

İzmir’in 1081’de Çaka Bey tarafından fethi münasebeti çerçevesinde düzenlenecek sempozyum İzmir’de yapılacaktır.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Sempozyum Konu Başlıkları”]
– Çaka Bey
– İzmir’in Fethi
– Dönemin Kaynaklarında ve Araştırma Eserlerde Çaka Bey
– Edebi Eserlerde Türk Denizcilik Faaliyetleri ve Çaka Bey
– Tarih Ders Kitaplarında Çaka Bey
– Türk Denizcilik Tarihi
– Türk Bizans İlişkileri
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu”]
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Refik Turan (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Güray Kırpık (Türk Tarih Kurumu Başkan Yrd.)
Doç. Dr. Mehmet Ali Çakmak (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdurrahman Uzunaslan (Gaziantep Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Hasan Akyol (Celal Bayar Üniversitesi)
Hasan Tezcan (Türk Tarih Kurumu)
Bilim Kurulu
Prof. Dr.Abdeljelil Temimi (Tunus)
Prof. Dr. Ali Aktan (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Alicic (Bosna Hersek)
Dr. Ahmet Hasan Cebeci (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet Şair Şerif (Makedonya)
Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu (Türkiye)
Prof. Dr. Ebru Altan (Türkiye)
Prof. Dr. Ergün Ayan (Türkiye)
Prof. Dr. Erhan Afyoncu (Türkiye)
Doç. Dr. Erkan Göksu (Türkiye)
Prof. Dr. Enver Konukçu (Türkiye)
Prof. Dr. Evangelia Balta (Yunanistan)
Prof. Dr. Ferit Duka (Arnavutluk)
Prof. Dr. Gülay Özgün Bezer (Türkiye)
Prof. Dr. İsmail Aka (Türkiye)
Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman (Türkiye)
Prof. Dr. Levent Kayapınar (Türkiye)
Prof. Dr. Maria Pia Pedani (İtalya)
Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Çelik (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Ersan (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Türkiye)
Prof. Dr. Melek Delilbaşı (Türkiye)
Prof. Dr. Mihai Maxim (Romanya)
Prof. Dr. Mustafa Daş (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükkaşıkçı (Türkiye)
Prof. Dr. M. Sadi Polat (Türkiye)
Prof. Dr. Refik Turan (Türkiye)
Prof. Dr. Salim Koca (Türkiye)
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi (Almanya)
Prof. Dr. Tuncer Baykara (Türkiye)
Prof. Dr. Zeki Arıkan (Türkiye)
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Düzenleyenler”]
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Program”]
Sempozyum programı için tıklayınız
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Ulaşım ve Konaklama”]
– …
[/accordion_item]
[accordion_item title =”Önemli Tarihler”]
Sempozyum Yeri: İzmir
Sempozyum Tarihi: 24, 25, 26 Mart 2017
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Kasım 2016
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 21 Kasım 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 30 Aralık 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 10 Ocak 2017[/accordion_item]
[accordion_item title =”İletişim/Sekreterya”]
Contact: Assistant Specialist Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU 0-312- 310 23 68 /277
Contact: Assistant Specialist Birkan SOYKAN 0-312- 310 23 68 / 251
Contact: Assistant Specialist Ayşe BEDİR AKÇELİK 0-312- 310 23 68 /209
[/accordion_item]
[/accordion]