Göç Olgusu Bütün Yönleriyle Ele Alınıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğiyle 10-11 Ekim tarihlerinde Türkistan’da Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu düzenleniyor.

Göç olgusunun tarihi, iktisadi, politik, kültürel, edebi ve hukuki boyutlarıyla ele alınacağı sempozyumda,  iç ve dış göç başta olmak üzere işçi göçü, eğitim göçü, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi günümüzde toplumların yapısını derinden etkileyen nüfus hareketleri masaya yatırılacak. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, eğitim ve antropoloji gibi çeşitli disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek olan sempozyumda, edebi eserlere yansıyan göç hikayelerine,  önemli bir göç güzergahı olan Avrasya bölgesinde yaşanan büyük göç olaylarına dair değerlendirmelerde bulunulacak. Günümüzde trajik görüntülere yol açan zorunlu göç olgusuna özel ver verilecek olan sempozyumda Suriyeli göçmenler, insan ticareti, uyum ve yabancılaşma konuları konuşulacak. Göçler sonucunda ortaya çıkan kültürel çeşitlilik ve toplumsal dinamizm de sempozyumda ele alınacak konular arasında bulunuyor.

10 Ekim’de açış konuşmalarıyla başlayacak olan sempozyum, Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde iki gün sürecek.

Sempozyum hakkında detaylı bilgi için tıklayınız