Miryokefalon Savaşı’nın Yeri Çalıştayı, 8-9 Mayıs 2017, Ankara

MİRYOKEFALON SAVAŞI’NIN YERİ ÇALIŞTAYI
Tarih: 8-9 Mayıs 2017
Yer: Türk Tarih Kurumu, Ankara
Çalıştay Hakkında:
Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önem taşıyan ve 17 Eylül 1176 tarihinde Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular arasında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın yaşandığı yer konusunda Türk bilim camiasında farklı görüşler mevcuttur. Sonuçları itibarıyla Türk-İslam tarihinin büyük zaferlerinden biri olarak gösterilen ve Türklerin Anadolu’daki hâkimiyetlerini kesinleştiren bu önemli zaferin nerede kazanıldığı konusundaki akademik araştırmaların müzakere edilmesi amacıyla bu çalıştayın düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çalıştay ile Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı yer konusunda farklı iddialara sahip akademisyenlere iddialarını bilimsel bir ortamda savunma fırsatı verilecektir.

Çalıştay programı için tıklayınız

Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu
İletişim Sekreterya:
Uzm. Yrd. M. Abdullah KAYMAK / 0 312 310 23 68 / 232
Uzm. Yrd. Kenan ÇELİK / 0312 310 23 68 / 232