Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyumu

 “Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Mezalimi Sempozyumu”, 15-16 Kasım 2021, İzmir

2021 yılı geçmişimizde önem taşıyan iki önemli tarihin iki yüzüncü ve yüzüncü yıl dönümlerine tanıklık ediyor. Kronoloji açısından önde geleni 1821 yılında Yunanlıların Mora Yarımadasında Müslüman halka uyguladıkları katliamdır. Tanıkların “tek bir Müslüman kalmayana dek” sürdüğünü bildirdiği katliamın ardından Mora Yarımadası’ndaki Türk-Müslüman varlığı son bulmuştur. Yarımada, Yunan Ayaklanması’nın başarıya ulaşmasıyla kurulan Yunan Devleti’nin toprağı olmuştur.

1821 ile başlayan süreç 19. yüzyıl boyunca gelişen milliyetçilik ideolojisinin de etkileriyle tüm İmparatorluğu nüfuzu altına almıştır. O yıllarda Balkanlarda ve daha sonraki yıllarda Osmanlı hâkimiyetindeki diğer topraklarda Osmanlı’ya karşı isyanlar başlamıştır.

20. yüzyıl başında ise dünyanın başına gelen en büyük felaketlerden olan Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş, Osmanlı İmparatorluğu savaşta mağlup olmuş ve hepimizin bildiği antlaşmaların ardından İmparatorluk toprakları savaşın galibi devletler arasında paylaşılmıştır.

Anadolu topraklarının Batı kısımları ise Birinci Dünya Savaşı’na katılmamış olan Yunanistan’a verilmiştir. Yunanlılar 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmek suretiyle Anadolu’daki zulümlerine başlamışlardır. Geçmişimizde önemli bir yeri olan diğer tarih de budur.

9 Eylül 1922 tarihine kadar devam eden bu zulüm ve zorbalık dönemlerinde Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkı kıyan, zulmeden, silahlı silahsız demeden karşısına çıkan tüm Türkleri yok etmek isteyen bir Yunan Ordusu portresiyle karşı karşıyayız.

Türk Tarih Kurumu ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Mora Katliamı ve Anadolu’da Yunan Sempozyumu” ile üzerinde Müslüman bırakmamış olan bir yok edişin detaylarını alanlarında uzman hocalar çeşitli bildiriler ile irdeleyecekler. Yine aynı şekilde haksız bir şekilde Anadolu’yu işgal edip topraklarında hak iddia eden Yunanlıların üç buçuk seneye yakın bulundukları Anadolu topraklarında yaptıkları zulüm ve zorbalıklar, yine bilim insanlarımız tarafından ele alınacaktır.

Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden on altı bilim insanının bildirileriyle katkıda bulunacakları sempozyumun yanı sıra yine aynı yerde dönemin belgeleri ve fotoğraflarından oluşan bir Sergi açılacak; program esnasında ve akabinde Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan belgeseller izlenecektir.

Açışı, Dış İşleri Bakan Yardımcımızın katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan Sempozyum ile Türklerin iki yüz yıldır maruz kaldıkları zulüm ve haksızlıklar bilimsel bir dille tartışılacak ve kamuoyuna sunulacaktır.

15 Kasım 2021 Pazartesi

10.00:   Sergi Açılışı

10.30:   Sempozyum Açılış Merasimi ve Açış Konuşmaları

11.30:   Sempozyum Açış Oturumu

Sempozyum programı için tıklayınız.