Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İstanbul – 12-14 Nisan 2016

Sempozyum Hakkında
Medeniyetin doğrudan yansıdığı en somut alanlardan birisi şehir ve şehirlilik kültürüdür. Şehir insanların yaşadığı, ticaretin döndüğü, devletin kurumlarını barındıran mekan, adaletin dağıtıldığı yer olarak hayatın merkezindedir. Şehrin ve şehirde yaşayan insanların sahip oldukları kültür ve medeniyetin mücessem hali ordaki mimari dokudur.
Ülkemizde son on yılda yaşanan maddi kalkınma seviyesi henüz şehirlerimize bir medeniyet kimliği veya estetiği olarak yansıyamamıştır. Ülkemizin bir çok şehrinde maddi refah düzeyimizi yansıtan betonarme yapılar bir bütünlük kaygısından uzak ve dikey yapılar olarak şehir siluetlerini ele geçirmektedir. Bu konferans gelinen bu noktada medeniyet tarihimizden tevarüs ettiği şehir ve mimari konularındaki birikimi gündeme getirmeyi, modern hayat tarzının gerekleri ile geleneksel mimarinin birbirleriyle örtüşüp örtüşemeyeceğini; birbirlerine nasıl yardımcı olabileceklerini; tarihi birikimin modern şehir kurgularına aktarılıp aktarılamayacağını tartışmayı hedeflemektedir.
Sempozyum Konu Başlıkları
Türk Tarih Kurumu tarafından organize edilen Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki sorulara cevaplar aramayı hedeflemektedir.
• Medeniyet ve kültür bağlamında şehir kavramı, kurgusu ve planı.
• Medeniyet ve kültür bağlamında mimarlık ve mühendislik.
• Gelenekle ilişkisi bağlamında mimarlık ve mühendislik eğitimi.
• Medeniyet ve şehir ilişkisi.
• Modern şehirlerimizde ortaya çıkan siluetler tarihimizdeki mimari birikimi, medeniyet hassasiyetini ve insan odaklı felsefemizi yansıtmakta mıdır?
• Şehirlerimizdeki mevcut maddi altyapı ve fiziki görünüm bilgiye ve tecrübeye dayanan rasyonel bir seçim midir yoksa sadece bir zorunluluk mudur?
• Modern şehir/modern mimari geleneksel şehir/geleneksel mimari ayrımı nedir? Bu kavramlar ve felsefi yaklaşımlar nerelerde birbirleriyle örtüşür nerede ayrışır?
• Geleneksel mimari modern hayata neler teklif edebilir?
• Geleneksel mimari modern mimari ile uyumlu olabilir mi? Olabilirse bu uyum mevcut yaşam alanlarımıza nasıl yansıtılabilir?
• Türkiye’de geleneksel mimari eğitimi var mıdır?
• Mimarlık ve mühendislik fakülteleri medeniyet tarihimizi ve mimarlık birikimimizi ne ölçüde yeni nesillere aktarabilmektedir?
• Modern şehirler gelenekse mimari kaygılarla nasıl kurgulanabilir?
• Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde şehir, mimari ve medeniyet ilişkisi nasıl çözümlenebilir?
• Roma, Yunan, İran, Çin, Hindistan ve diğer medeniyetlerden alınan ilhamlar hem geleneksel hem de modern mimari ve şehir kültrümüze nasıl yansımıştır?
• İslam, Türk, Asya, Avrupa medeniyetlerinde mimarlık ve şehir felsefesi.
• İslam, Türk, Asya, Avrupa medeniyetlerinde mimari ve şehir konularında yazılmış klasikler
• Modern insan ve fiziki yaşam alanları arasında medeniyet değerleri ve kültür birikimi açısından ne tür ilişkiler tartışılabilir.
• Tarihte ve günümüzde medeniyetimize ilham veren büyük mimarlar ve şehir planlamacıları.
• Geleneksel ve modern ibadethaneler. / Cami mimarisi ve dönüşümü.
• Ev mimarisi ve dönüşümü
• Medeniyetle ilgili tercihler mimariye ve şehre nasıl yansımaktadır?
Yürütme Kurulu
Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Bilkent Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Selim Tezcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Prof. Dr. Burcu Özgüven, Trakya Üniversitesi
Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Merkez Kampüs Beyazıt/Fatih- İstanbul
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 15 Eylül 2015
Kabul Edilen Özetlerin Duyurulması: 24 Eylül 2015
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 14 Aralık 2015
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 15 Şubat 2016
Sempozyum: 12-14 Nisan 2016
İletişim-Sekretarya
English/Contact: Assistant Specialist Birkan SOYKAN 0-312- 310 23 68 / 251
English/Contact: Assistant Specialist Uğur ÖZÇELİK 0-312- 310 23 68 / 292