Uluslararası SURİYE (4 Kasım 2016, Ankara)

suriye550x314

Sempozyum Hakkında
Suriye’de son beş yıldır süregitmekte olan savaş, canından olan yüzbinlerce masum insanıyla, evini terk etmek ve başka ülkelerde sığınak aramak zorunda kalan milyonlarıyla, tahrip olan tarihsel ve kültürel mirasıyla büyük bir insani felaket tablosu arz etmektedir. Sözü geçen tablonun en derinden etkilediği ülkelerin başında da kuşkusuz Türkiye gelmekte, hem coğrafi yakınlık, hem yakın tarihsel ve kültürel bağlar, hem de çaresiz buraya akın eden sığınmacılar nedeniyle krizin tüm sonuçlarını derinden yaşamaktadır. Suriye’deki mevcut durumun ve sebeplerinin gereğince anlaşılması, böylece hem mevcut krizin sona ermesine katkıda bulunulabilmesi hem de ülkenin savaş bittikten sonra benzer krizlerden kaçınarak yeniden ayağa kalkmasına olanak tanınabilmesi için tarih başta gelmek üzere tarih ve diğer sosyal bilim alanlarında etraflı araştırma ve değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Ancak bu sayede Suriye’nin dünü ve bugünün çeşitli boyutlarıyla aydınlatılması ve geleceğine ışık tutulması mümkün olacaktır.
Bu bağlamda, Türk Tarih Kurumu, “Suriye: Politik Süreç ve İnsanî Krizler (1914-2016)” başlıklı sempozyumda sunulacak makaleler için özet çağrısında bulunmaktadır. Sempozyum, Suriye’nin 1. Dünya Savaşı başından bugüne geçirdiği süreç ve karşılaştığı krizleri siyasi, toplumsal, ekonomik, dini, kültürel, uluslar arası ve diğer boyutlarıyla ele alacaktır.
Makaleler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Yazarların Chicago atıf sistemini kullanması tercih edilir.
Sempozyum Konu Başlıkları
• Birinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu’nun Paylaşımı ve Suriye
• Faysal Dönemi (Suriye Siyasetinde Faysal)
• Fransız Mandası Dönemi
• Bağımsızlık Dönemi
• Baas Dönemi
• Devletleşme Süreci
• Ekonomi
• İsyanlar
• Mezhepler ve Siyaset
• Osmanlı Mirası
• Etnik ve Sosyolojik Yapı
• Başlangıçtan Günümüze Suriye Devleti’nin Uluslararası İlişkileri
• Başlangıçtan Günümüze Suriye Devleti’nin Türkiye ile İlişkileri
• Arap Baharı Sürecinde Türkiye
• Arap Baharı Sürecinde Suriye
• Son Dönem Suriye Krizinde Küresel ve Bölgesel Aktörler
• Suriye’deki İç Savaşın Neden Olduğu İnsanî Kriz ve Çevre Ülkelere Etkileri
• Suriye’de Kültür, Sanat ve Eğitim
• Suriye’nin Geleceğine İlişkin Jeopolitik Öngörüler
Onur Kurulu / Yürütme Kurulu / Bilim Kurulu
Yürütme Kurulu
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Aytaç YILDIZ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Güray KIRPIK (Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Abdurrahman UZUNASLAN (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zehra YILMAZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Şengül DEMİREL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Refik TURAN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Birol AKGÜN (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Erdal AÇIKSES (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakkı ACUN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. Tufan BUZPINAR (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Musa QASIMLI (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Başkanı)
Prof. Dr. Seyyid Muhammed es-SEYYİD (İskenderiye Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemil HASANLI (Bakü Devlet Üniversitesi)
Prof. Dr. Mikhail BASHANOV (Glasgow Üniversitesi)
Doç. Dr. Abdurrahman UZUNASLAN (Gaziantep Üniversitesi)
Doç. Dr. Aytaç YILDIZ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Doç. Dr. Güray KIRPIK (Türk Tarih Kurumu Başkan Yrd. )
Doç. Dr. M. Ali ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Akif KİREÇCİ (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat ERDOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Serhat ERKMEN (Ahi Evran Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Güliz DİNÇ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZŞAVLI (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nevzat ARTUÇ (Adıyaman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Zehra YILMAZ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Dr. Irina SVISTUNOVA (Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi)
Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı
Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: Ankara
Sempozyum Tarihi: 4 Kasım 2016
Özetlerin ( 300 kelime) Gönderilmesi İçin Son Tarih: 4 Mayıs 2016
Makalelerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 18 Temmuz 2016
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulması: 15 Ağustos 2016
İletişim-Sekretarya
Uzm. Yrd. Kenan ÇELİK 0-312- 310 23 68 / 231
Uzm. Yrd. Ayşenur ŞENEL 0-312- 310 23 68 /209
Uzm. Yrd. Şükrü ÇAVUŞ 0-312- 310 23 68 /277