Uluslararası Yavuz Sultan Selim ve Dönemi Sempozyumu

 

II. Bayezid’in oğullarından, 9’uncu Osmanlı Padişahı olan Yavuz Sultan Selim (I. Selim) 1512 yılında tahta geçmiş, vefat ettiği 1520 yılına kadar yönetimini sürdürmüştür. Onun tahtta kaldığı süre içerisinde devletin sınırları genişlemiş, Yavuz Sultan Selim de İslam dünyasının bütünleştirici bir lideri sıfatını elde etmiştir. Bu dönemdeki siyasi-askeri hadiselerin yanında, mimaride, imar faaliyetlerinde, edebi ve kültürel alanda da gelişmeler yaşanmıştır. Bugün, I. Selim’in vefatının 500. yıl dönümü geride bırakılmış olup bu vesileyle onun döneminin birçok açıdan ve ilmi olarak ele alınacağı uluslararası bir toplantının düzenlenmesi planlanmıştır. Alanın uzmanları tarafından sunulacak bildirilerle, döneme dair akademik bilgi birikiminin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, bildirilerin daha sonradan kitaplaştırılmasıyla, Yavuz Sultan Selim ve dönemine dair, başvuru kaynağı niteliğinde bir eserin vücuda getirilmesi de amaçlanmaktadır.

Önemli Tarihler 

Etkinliğe özet göndermek için son tarih : 19 Temmuz 2021 

Etkinliğe tam metin göndermek için son tarih : 22 Ekim 2021 

 

Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.