XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I A
ESKİÇAĞ TÜRKİYE TARİHİ VE UYGARLIKLARI
ABSEBÜK, GÜVEN-ÖZBAŞARAN, MİHRİBAN: Yarımburgaz Mağaraları  Pleistosen’den Bir Kesit  17
ESİN UFUK: Akeramik Neolitik Evrede Aşıklı Höyük  29
YAKAR, JAK: Speculating on the Concepts of the “Supernatural”  in Neolithic Anatolia  39
ÖZBEK, METİN: Anadolu’da İnsan Irklarının Tarihsel Gelişimi  45
ÖZDOĞAN, MEHMET: Marmara Bölgesi-Balkanlar-Orta Anadolu  Arasındaki Kronoloji Sorununa Yeni Bir Yaklaşım  69
SELIMHANOV, I. R.: Notes on the Earliest Ancient Metals of Azerbaijan and Turkey  81
RAHİMOVA, M.N.: Kadim Zamanlarda Kurşundan Yararlanılması Üstüne Bazı Bilgiler    89
YUSİFOV, YUSİF BEHLULOĞLU: Çivi Yazılı Kaynaklarda Eski Türklerin İzleri  95
ÖZSAİT, MEHMET: 1988 Yılı Tokat-Erbaa Çevrisi Tarih Öncesi  Araştırmaları  113
OITEN, HEİNRİCH: Mehrsprachigkeit im Alten Anatolien Bemerkungen zum Hethitischen, Hurritischen und Luwischen in den  Boğazköy-Texten  119
STEINER, GERD: Die Zerstörung von Hattusa durch ‘ Anitta” und  seine wiederbesiedlung durch Hattusili I    125
ERKUT, SEDAT: Hititçe GISgazziduri- Üzerine Bir Araştırma   137
SPANOS, PETER Z.: The Excavations at Tali Hamad Ağa Aş Şagîr  Sinjâr Plain, Iraq/1986-1990    143
MAKKAY, JÂNOS: Funerary Sacrifices of the Yamna Complex and  their Anatolian and Hittite Relations   149
KALAÇ, MUSTAFA: Hiyeroğlif Damgalı Bir Bulla ve Bazı  Açıklamalar  169
HROUDA, B.: Die Neue Ausgrabung von Assur/Irak Frühjahr 1990  173
BİLGİÇ, EMİN: Kapadokya Metinlerinde “EBLA”  181
GÜNBATTI, CAHİT: Kültepe Tabletlerine Göre, Kadınların Ticarî Faaliyetleri Hakkında Bazı Gözlemler  191
SEVER, HÜSEYİN-ÇEÇEN, SALİH: Kültepe’deki II. Tabaka Vesikalarına Göre Anadolu’nun Siyâsî Tarihi ile ilgili Yeni Gelişmeler   201
BAYRAM, SEBAHATTİN: Kültepe Metinlerinde Geçen Yeniler Adları ve Bunların Değerlendirilmesi   211
ÇlĞ, MUAZZEZ İLMİYE: Sümerlilerden Zamanımıza Ulaşan Kültür  İzleri   235
ALPMAN, ADİL: Hurri Hukukunda “İntifa Hakkı   247
BİLGİ, ÖNDER: Samsun Müzesi Protohistorik Çağ Silahları ve Orta Karadeniz Bölgesi Maden Sanatı Hakkında Yeni Gözlemler    253
MEMİŞ, EKREM: M.Ö. 2. Binyıl Anadolu Tarihinde Lukkalar   269
MELLINK, MACHTELD J.: Problems of Chronology in Western Ana tolia of the Second Millennium B.C    277
ÇİLİNGİROĞLU, ALTAN: Yeni Urartu Kazılarına Doğru    279
YILDIRIM, RECEP: Urartu’nun Batı Bölgesi    287
HUFF, DlETRICH: “Feueraltöre” in Limyra   295
ERZEN, AFİF: Enez Kazıları   301
DESIDERI, PAOLO: Culture and Politics in Hellenistic Tarsus   309
BOYSAL, YUSUF: Kuzey Karia Hellenistik Tapınaklarına Kısa Bir  Bakış   321
ŞAHİN, SENCER: Nemrud Dağ’daki Kıral Antiochos’a Ait Tapınaksal Mezar Tamamlanmamış Bir Anıt mı?    333
ASGARİ, NUŞİN: Perinthos (Marmara Ereğlisi) Araştırmaları, II    343
ANLAĞAN, TANJU: Sadberk Hanım Müzesindeki Tanagra  Heykelcikleri   351
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN): Ege Bölgesi Irmaklarının  Düşündürdükleri   359
POLACCO, LUIGI: Le probleme des edifices destinâs a munera et venationes dans l’orient Romain   367
HOPWOOD, KEITH: Who were the Isaurians   375
ONURKAN, SOMAY: Doğu Trakya’da Roma Kalıntıları Üzerine   387
HARRISON, R. MARTIN: Amorium: Answers and Questions   393
İPLİKÇİOĞLU, BÜLENT: Antik Termessos Kenti ve Çevresinde Epigrafya Araştırmaları   397
TIRPAN, AHMET A.: Kilikya Tracheia’da Poligonal Taş Örgülü Duvarlar  405
YALMAN, BEDRİ: İznik Dörttepeler Tümülüsü Mezar Odaları ve İznik Müzesine Gelen Önemli Eserler   425
ZOROĞLU, LEVENT: Kelenderis’in İlk Çağ Tarihi Hakkında Notlar   437
YARDIMCI, NURETTİN: Harran Kazı ve Restorasyon Çalışmaları    449