XII. Türk Tarih Kongresi, 12-16 Eylül 1994, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I
ESKİÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIKLARI
ÜNAL, AHMET: Türkiye’de Eski Anadolu Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunlarından Bazıları   13
DURU, REFİK: Burdur Bölgesi’nin Tarih Öncesi Kültürleri Hakkında Bazı Gözlemler   21
UMURTAK, GÜLSÜN: Burdur ve Bucak Bölgesi’nde Son Yıllarda Ortaya Çıkan Geç Kalkolitik Çağ Öncesi Yeni Çanak Çömlek Gelenekleri   27
ÖZSAİT, MEHMET: 1986-1993 Yılları Arasında Samsun-Lâdik Çevresi Yüzey Araştırmaları   35
BİLGİ, ÖNDER: İkiztepe’de Ele Geçen Son Buluntuların Işığında Orta Karadeniz Bölgesi Protohistorik Çağ Maden Sanatı Hakkında Yeni Gözlemler   41
ÇIĞ, MUAZZEZ İLMİYE: Sümer’de Kadın   51
ÇEÇEN, SALİH: Uşur-Sa/i-İstar, Eskiasur Kralı Sargon’un Oğlu mu?    59
MEMİŞ, EKREM: Asur Devletlerinin Anadolu Politikası   65
GÜNBATTI, CAHİT: Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Anadolu Kralları ile Asurlu Tüccarlar Arasındaki İlişkilere Işık Tutan İki Yeni Belge    75
SEVER, HÜSEYİN: Asur Ticaret Kolonileri Çağında (M.Ö. 1970-1750) Anadolu Dışına Çıkışı Yasaklanan Bazı Madenler    85
ALPMAN, ADİL: Nuzi Metinlerinde Timar Müessesesi   95
MAKKAY, JÂNOS: New Archaeological Discoveries in SE Europe and the Origius of Hittites   103
SÜEL, AYGÜL: The Name of Ortaköy in the Hittite Period   117
ERKUT, SEDAT: Hitit Kenti Kastama’nın Yeri Üzerine   129
KALAÇ, MUSTAFA: Tabal Ülkesi   133
ARSLAN, MELİH: Sinop Müzesi’ndeki Ordu Definesinden Cappadocia Kralı IV. Ariarathes’in Ünik Tetradrahmisi   137
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN): Lykia ’daki İki Granarium   157
ONURKAN, SOMAY: Perge Tuğla Damgaları Satır ve Monogram   161
SAYAR, MUSTAFA H.: Antik Kilikya ‘da Şehirleşme   193
HOPWOOD, KEITH: Rough Cilicia in the Third Century A.D.   217
ÖZBAYOĞLU, ERENDİZ: İlk Çağ Anadolu Kültüründe “Esrime”   227