XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
AYNUR ÖZFIRAT: Van Gölü Havzasında Yeni Araştırmalar: Erken ve Orta Demir Çağ/Urartu   1
ERGÜN LAFLI – BİNNUR GÜRLER: Paphlagonıa Hadrianoupolisi’nde 2003-2008 Yılları Arasında Yapılan Arkeolojik Çalışmaların Eski Anadolu Tarihine Katkıları   17
MEHMET IŞIKLI: Erzurum‘da TTK Adına Yapılan Kazılardan Ele Geçen Özel Bir Buluntu Grubu: Boynuzlu Objeler   63
ÖNDER BİLGİ : Orta Tunç Çağı Öncesinde Anadolu Resim Sanatında İnsan Betimlemeleri   85
ERKAN İZNİK : Pagan Dünyadan Hıristiyan Dünyaya Geçiş Döneminde Anadolu’daki Merkezler Arasında Yaşanan Sorunlar: Nakolea – Orcıstus Örneği   115
İLKNUR TAŞ : Geç Tunç Çağı’nda Doğu Akdeniz Bölgesindeki Deniz Ticaretinde Deniz Taşımacılığını İşler ve Aktif Hale Getiren Yönetim ve Kontrol Sistemlerinden Bahsedilebilir mi?    145
İLTER UZEL : Tarih Öncesinden Erken Osmanlı Dönemine Kadar Anadolu’da Harp Cerrahisi   163
SEBAHATTİN BAYRAM – REMZİ KUZUOĞLU : Kültepe Metinlerinde Geçen Yeni Yer ve Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası   225
TURHAN KAÇAR : Ermeniler Nasıl ve Ne Zaman Hıristiyan Oldu?   245