XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-III. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
NURİ ADIYEKE: Şerif Muhsin’in Midilli’deki Sürgün Günleri ve Vefatı 893
FÜSUN GÜLSÜM GENÇ: Kısa Süren Bir Ömür: Şehzade Mahmud Celâleddin Efendi (1862-1888) 903
FATİH BAYRAM: Kazeruni İdealinden Osmanlı Pratiğine: Şeyh Ebu İshak İbrahim B. Şehriyar ve Sultan Bayezid Han B. Murad Han 915
SEZAİ BALCI: Panislamist Bir Mebusun Biyografisi: Bingazili Yusuf Şetvan (1868-1947)    925
NESİMİ YAZICI – HALİDE ASLAN: Sadrâzam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişini Anlatan Es-Seyyid Mehmed Nuri’nin Seyahat-i Sadâret-i Uzmâ İsimli Manzum Risalesi 967
FAZLI ARSLAN: Batılılaşma Dönemi Mûsikî Tartışmalarında Vahit Lütfi Salcı 1021
SHOTA BEKADZE: Osmanlı Arşivleri “Bir Kültür İmparatorluğu” 1047
TEMEL ÖZTÜRK: Trabzon Valisi Vezir Abdurrahman Paşa’nın (1728-1730) Kitap Kültürü 1093
MEHMET KALAYCI: Osmanlı Sünniliğinin Beslenme Kaynakları: Hadisçi Hanefilik ve Osmanlı’ya İntikali 1111
KEMAL ÖZDEN: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Berlin Türk Diplomatik Temsilciliği (1763-1922) 1135
TOFİG MUSTAFAZADE: 1723-1724 Yıllar Osmanlı – Rusya Görüşmelerine   İlişkin 1173
AHMET ATALAY: Konya’daki Yabancı Konsolosluklar ve Faaliyetleri (1876-1923)    1195
TAHİRA HASANZADEH: Osmanlı Devleti ve Kaçarların Diplomatik İlişkileri (XIX Yüzyıl) 1227
MÜBARİZ AĞALARLI: XVI-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğuna Gönderilen Azeri Elçiler 1233
SHERZODHON MAHMUDOV: The Roleof Religious Ulema in Diplomatic Relations Between The Khanate of Khoqand and The Ottoman Empire 1257
OSMAN GÜMÜŞÇÜ: Türkiye’nin İskan Tarihinde Önemli Bir Problem: Kaybolan Yerleşmeler 1265
EMİNE ERDOĞAN ÖZÜNLÜ: Timar Sisteminin Bozulmasının Osmanlı İskân Yapısına Etkisi (Manisa Kazâsı Örneğinde) 1289