XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (IV. Cilt-V. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON IV OSMANLI TARİHİ
ABDULKADİR İNALTEKİN: 100. Yılında Berlin’de Unutulan Osmanlı Esirleri   1663
TAHA NİYAZİ KARACA: Sultan II. Abdülhamid’in İngiltere Şeyhülislamı William Abdullah Quilliam ve Cemaat-i İslamiye   1691
YILMAZ KURT: Ramazanoğlu Beyliği’nin Sonu (1608) ve Ramazanoğulları Vakfı’nda Yönetim Sorunları   1701
KAYHAN ORBAY: Vakıf Muhasebesi ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt Sistemi , Defterler ve Denetim   1719
EDİP UZUNDAL: 1821 – 1823 Tarihleri Arasında Karahisar-ı Sâhib’te Sürgün   1731
RİFAT ÖZDEMİR: Osmanlı Dönemi Karahisar-ı Sahip Sancağı’nda (Afyonkarahisar) Haşhaş ve Haşhaş Sakızı Üretimi (1700-1850)  1751
İBRAHİM YILMAZÇELİK: XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Diyarbakır (Diyarbekr) ve Çevresi Yer Adları  1175
FAHRİ MADEN: Kastamonu Sancağı’nda Eşkıyalık Hareketleri (1564-1833)   1821
EROL KARCI: Kolera İle Mücadelelerde Örnek Bir Sağlık Müessesesi: Sinop Tahaffuzhanesi ve Faaliyetleri   1871
H. KÂMİL BİÇİCİ: İstanbul Camilerinde Bulunan İngiliz Yapımı Saatlerin Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi   1895
GAZANFER İLTAR: 19. Yüzyıl Giresun Yapılarında Marsilya Tipi Kiremitler   1955
FERHAT ERÖZ: Mimar Sinan Yapılarında Geometrik Akustik   1971