XIII. Türk Tarih Kongresi, 04-08 Ekim 1999, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I
OSMANLI HİSTORİOGRAFİSİ
LOWRY, HEATH W.: The State of the Field: A Restrospective Overview and Assessment of ottoman Studies in the Hnited States of America and  Canada, 1949-1999 1
VEINSTEIN, GİLLES: Firty Years of Ottoman Studies in France an Essay of  Thematic Bibliograpya 61
İNALCIK, HALİL: Türkiye’de Osmanlı  Araştırmaları: I-Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Kurucuları   85
YEDİYILDIZ, BAHAEDDİN: II. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Osmanlı Tarihi Araştırmaları
MAXIM, MIHAI-MAXIM, LIVIU: Romanya’da Osmanlı Araştırmaları  221
BALTA, EVANGELIA: Ottoman Studies in Greece  243
COHEN, AMNON: Ottoman Studies in Israel  249
DÂVID, GEZA-FODOR, PAL: Osmanlı Tarihi ile İlgili Macaristan’daki  Çalışmalar ve Bunların Değerlendirilmesi 303
EGRO, DRİTAN: Arnavutluk’ta Osmanlı Çalışmaları   347
DRAGANOVA, SLAVKA-DIMITROV, STRSIMIR: Bulgaristan’da Son 50 Yıl  İçinde Osmanlı Dönemi Araştırmaları 401
NAGATA, YUZO: Japonya’da Osmanlı Araştırmaları 459
MEHMEDOV, HÜSAMEDDİN: Azerbaycan ve Ermenistan ‘da Osmanlı Tarihi  Araştırmaları 479
SHENGELIA, NODAR: Gürcistan ‘da Osmanlı Çalışmaları    493
ZARINEBAF-SHAR, FARIRA: Ottoman Studies in Iran 529
AL-AIDAROOS, MOHAMMED H.: The Ottoman Demands Towards Bahrain  in the light of the British Acts: 1840-1913 535
AL-AIDAROOS, MOHAMMED H.: The Position of Ottoman Studies in the  Arabian Gulf 1979-1999 555