XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (I. Cilt)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN …

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON I
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
İBRAHİM TUNÇ SİPAHİ: Eskiyapar’dan Hitit Arkeolojisi’ne Yeni Katkılar 1
ERCÜMENT YILDIRIM: Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’nun Güneydoğusunun Etnik ve Sosyal Yapısı 15
BABÜR M. AKARSU – FUAT YÖNDEMLİ: Batı Anadolu’da Yeni Bir İlk Tunç Çağı Mezarlığı: Kumyer 37
ESMA REYHAN: Hitit Toplumunda “Öldürme” Eylemi Üzerine Bir İnceleme 69
LEYLA MURAT: Yeni Belgeler Işığında Hitit-Kaška İlişkileri 101
MEHMET IŞIKLI – MUSTAFA ERKMEN – NURDAN ÇALKAYA: Erzurum Yöresi Karaz Kültürü Ocakları 131
ALPASLAN CEYLAN: Türk Dünyasından Yeni Kaya Resimleri 155
İBRAHİM ÜNGÖR: Yeni Araştırmalar Işığında Erzincan’ın Eskiçağ Tarihi 207
OKTAY ÖZGÜL: Yeni Bulgular Işığında Iğdır Bölgesi’nin Eskiçağ Tarihi 233
MUZAFFER DEMİR: MÖ V. Yüzyılda Euromas ve Çevresi 269
BİLCAN GÖKÇE: Urartu Krallığı’nda Av ve Avcılık 311
YASİN TOPALOĞLU: Çıldır-Akçakale Kazıları Işığında Kuzeydoğu Anadolu’nun Taş Kapıları 331
SULTAN DENİZ KÜÇÜKER: Delos Deniz Birliği Vergi Listelerine Göre Anadolu Yerleşimlerinin Oluşturdukları Synteleia’lar 359
BİLGE HÜRMÜZLÜ – UYGAR HECEBİL: Kuzeybatı Pisidia’da Hellenistik Dönemde Yerleşme Modelleri: Konane Antik Kenti 371
AYÇA GERÇEK: Pisidia’da Hellenistik Dönem Kentleşmesine Dair Bir İnceleme: Seleukeia Sidera 383
REYHAN KÖRPE: Son Yapılan Araştırmaların Işığında Granikos Savaş Alanı 401
AYŞEN SİNA: Anadolu’da Roma’nın Devlet Mültezimleri (Publicanus’lar) 415
CEVAT BAŞARAN – HASAN KASAPOĞLU: 2005-2013 Yılları Verileriyle Parion Güney Nekropolisi Ölü Gömme Gelenekleri 442
NURETTİN ARSLAN: Assos’ta Lahit Üretimi ve İhracatı 489
SERDAR HAKAN ÖZTANER: Nysa Çarşı Bazilikası 517
ADNAN ÇEVİK – SÜHA KONUK: Dicle Nehri Ekseninde Roma İmparatorluğu’nun İdari Teşkilatlanması ve Sasani Mücadelesi 533
TURHAN KAÇAR: Iordanes’i Nasıl Okumalıyız? 545