XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (II. Cilt-II.Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN …

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON II
ORTA ASYA VE KAFKASYA TARİHİ
HACIYEVA SARA: Ortaçağ Zamanında Nahçıvanın Taşyonma Merkezleri Hakkında 407
İLHAME MEMMEDOVA: Kaçarlar Döneminde Tebriz Şehir Meydanları 415
AYTEN ALİ KIZI MEHDİYEVA: Kız Kaleleri Türk Halkları Tarihinde 423
SHOHISTAHON ULJAEVA: Urban Planning in The Period of Amir Temur 441
HACALİ NECEFOĞLU: Birinci Dünya Savaşı Sırasında II. Nikolay’ın Kafkas  Seferi 447
SEVİNC ALİYEVA: 1918-1920 Yılları Türkiye-Kuzey Kafkasya İlişkileri 461
AGİL ŞAHMURADOV: Türkiye – Kuzey Kafkaz İlişkileri  479
İLYAS KEMALOĞLU: Rusya’daki İlk Türkçe – Tatarca Matbu Yayın: I. Petro’nun Bildirgesi (1722) 489
ROZA KURBAN: Tarihi İdil – Ural Kurultayı 503
AHMED MÖMİN TARİMİ: 20.Yüzyıldaki Çin’deki Uygur Tarihi – Kültürü Araştırması ve Saklanan Sorunlar 527
SAMARBEK SIRGABAYEV: Sovyetler Sonrası Gençliğin Aidiyet Meselesine Bakışı “Kırgızistan Örneği” 543
ZUHRA ALTIMIŞOVA: Sovyetler Birliği’nde Kolhozlaştırma Hareketlerine Dair Bazı Tespitler “Kızgızistan Örneği” 555
ELMİRA ZULPIHAROVA: Bağımsızlık Sonrası Kazakistan Tarihi Anlayışında Sovyet Dönemi 577
TAHİR KAHHAR: Türkistan Vilayetinin Gazeti’nde Yayınlanan Fetih Konulu Makalelerin Tarihi Önemi 585
İSMAYIL HACIYEV: Nahçivan Bölgesinin Araz – Türk Cumhuriyetinin Faaliyetleri 597
HOKUMA ABBASOVA: The Rothschild’s: The Biggest French Investor at Azerbaijan Ever 607
ÜLVİYYE USUBOVA: Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Türk Devletçilik Tarihinde Yeri 617
RENA BAHIŞOVA: 19. Yüzyılda Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Kültürü 623
RENA RECEBLİ: Azerbaycanda Küp Kabirlerin Öyrenilmesi Tarihine Ait 655
AKİF QUÎİYEV – SAADET VERDİYAVA – AFSANA BABEYEVA: Müasır Azerbaycan Musiqi Elminde Türkoloji Araşdırmaların Tarixi Ehemiyyeti 663
SEIDALI BILALOV: Zhankent Hillfort: Results of Archaeological Research in 2013 669
YAVUZ GÜNAŞDI: Erzurum Kalesi Kazıları Işığında Erzurum Çevresindeki Kaleler 689
AİDE İSMAYILOVA: Milli Azerbaycan Tarihi Müzesi’nde Muhafaza Edilen Selçuklu Evanileri 739
REFİK TURAN: Tamamlanamamış Bir Proje: Türk Dünyası Ortak Tarih Ders Kitabı Yazımı 751
BABAK JAVANSHIR: Sâsânî Devlet Teşkilatı’nda Türk Etkisi 767