XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (III. Cilt)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON III SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER DÖNEMİ TARİHİ
ALİ AKSU: Abbasi İhtilal Hareketinde İran, Arap ve Türk Etnik Gruplarının Rolü 1
MUSTAFA ALİCAN: Büyük Selçukluların Diyârbekir Bölgesindeki İdari Uygulamalarına Dair Bazı Değiniler 21
OSMAN G. ÖZGÜDENLİ: Büyük Selçuklu Sultanlarına Ait Farsça Şiirler 35
İLYAS GÖKHAN: Memlûk Kaynaklarına Göre Timur’un Şam (Suriye) Seferinin Suriye ve Mısır’daki Sonuçları 71
FEYZAN GÖHER VURAL – TİMUR VURAL: Sultan Baybars Devrinde Askerî Müzik 89
FATMA AKKUŞ YİĞİT: Memlûk Devleti’nde Hareme Dair Bazı Tespitler 101
MUHAMMET BEŞİR AŞAN: Harput İç Kale Kazılarında Artuklu Kültür Katları 155
KADİR ALİYEV: Ahlat Mezar Yapılarında Geometrik Harmoni İlkeleri 135
MURAT KEÇİŞ: Trabzon İmparatorluğu ile Türk İlişkileri Hakkında Bazı Yeni Tespitler 151