XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (V. Cilt-I. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON V
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
MEHMET EVSİLE: Millî Mücadele Sırasında Ankara’da Günlük Hayat   1
FAHRİ YETİM: Milli Mücadele Döneminde “Sosyal Politika” Uygulamaları: Halka Yapılan Yardımlar 15
ÖNDER DENİZ – HÜSEYİN VEHMİ İMAMOĞLU: 3008 Sayılı İş Kanununa Kadar Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çalışma Hayatına Yönelik Sosyal Politikalar 33
FAHRİ KILIÇ: Yeni Türk Alfabesinin Halka Tanıtımı ve Öğretiminde Kullanılan Araçlar 55
NURAY ÖZDEMİR: Türkiye’de Demiryollarının Millileştirilmesi ve Şimendifer Mektebi 67
GÜLŞAH ESER: Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursları’nda İnşaat Dersleri ve Uygulamalarına Verilen Önem 89
YÜKSEL ÖZGEN – FERHAT HÜSEYİN PARLAK: PTT Mekteb-i Âlisi (1910-1934) 115
GÜLNİHAL BOZKURT: Alman Büyükelçilik Raporlarında Cumhuriyetin İlk Yılları 139
MELEK ÇOLAK: Macar Arşiv Belgelerinin Işığında Türk Macar Diplomatik İlişkilerinin Kurulmasını Sağlayan Gizli Görüşmeler ve “Ankara I” Raporları (1922-1923) 189
VLADAN VIRIYEVIÇ: Diplomacy and The Public of The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on The Rebellion of Sheikh Said in 1925 221
S. GİZEM ALPAKGİR CEVHERİ: Türk Milleti ve Türk Kimliği: Ulus Devlet İnşa Sürecinde 1934 Tarihli İskân Kanunu 231
İSMET TÜRKMEN: Cumhuriyet Döneminde Karadeniz İllerine Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1938) 247
SÜLEYMAN TEKİR: III. Umum Müfettişliği’nin Kuruluşu ve Zirai Alandaki Faaliyetleri 287
ŞADUMAN HALICI: Türkiye Cumhuriyeti’nin Rüşvetle Mücadelesi: “Barut İrtişası” Olayı 311