XVII. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara (V. Cilt-II. Kısım)

Kapak, Dizi, Sayı, ISBN…

İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşmaları XI
Bakan Konuşması XIX

SEKSİYON V
ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
MUKADDES ARSLAN: Cumhuriyet Kavramı ve Meşveret/Danışma Usulü, Türk Tarihi ve İslam Tarihi Örneği 337
YUSUF TURAN GÜNAYDIN: “Felsefeli Dinî Esaslar” Müellifi Eyyüb Necati Perhiz (1874-1940) 347
GÜLBEN MAT: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Çocuk Yayınlarına Yönelik Bazı Düzenlemeler 369
AHMET ALİ GAZEL: 1923 Yılında Mürettiplerin Greve Gitmesi Üzerine Sekiz Gazete Sahibinin Ortaklaşa Çıkardığı Bir Gazete: Müşterek Gazete 387
ONUR GÜNEŞ AYAS: Türk Tarih Tezi’nin Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Tartışmalarına Yansıması 429
SAVAŞ SERTEL: Erken Cumhuriyet Döneminde Bingöl Nüfusu 447
MAHMUDOVA GATİBE ÇİNGİZ KIZI: 20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Basınında Türkiye Kadınları Konusu 473
RAMİL ZALYAEV: Türk Sovyet İlişkileri (Aralık 1925-Kasım 1926) 483
HİKMET ÖKSÜZ: II. Balkan Paktı, ABD ve Türkiye (1953-1954) 507
ARPAD HORNYAK: The Role and Aims of Turkey in The Balkan Entente According to The Hungarian Foreign Office 539
NURETTİN HATUNOĞLU: Buhara Ahbarı Gazetesine Göre Türkiye Milli Mücadelesinin Buhara’daki Yansımaları 547
SOYALP TAMÇELİK: Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilâtında (TMT) Uygulanan Psikolojik Savaş Yöntemleri ve Araçları 569
MURAT BURGAÇ: Savaşın Çocukları: İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Sokak Çocukları Sorunu ve Çözüm Arayışları 619
HASAN BURAK OĞUZ: Tek Parti Devri’nde CHP’nin Aday Göstermediği Milletvekili Seçimi: Bağımsız Adaylar Yarışıyor 643
DAMLA AYOĞLU DUMAN: Yabancı Sermayeyi Teşvik Yasaları ve Fransa’nın Yararlanma Çalışmaları (1950-1960) 655
YAŞAR KALAFAT: Salur Türkmenleri (Anadolu) Halk Kültürü-Sözlü Tarih Çalışmaları 671