Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ

Öğrenim Durumu:

1956 : İlköğretim (Merkez İlkokulu, Gölköy, Ordu)
1963 : Ortaöğretim (Gölköy Merkez Ortaokulu, Ordu Lisesi).
1967 : Lisans Derecesi (Ankara Üniversitesi).
1975 : Sosyal Tarih Alanında Doktora Derecesi (Université de Paris IV – Sorbonne, Fransa).Tez Konusu: Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique
1983 : Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihinde Doçent unvanı (Hacettepe Üniversitesi. Tez Konusu: Tahrir Defterlerine Göre Canik-i Bayram (Ordu) Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi)
1988 : Genel Türk Tarihinde Profesör unvanı (Hacettepe Üniversitesi)

Uzmanlık Alanları: Türk toplum, kültür ve ekonomi tarihi.

Lisansüstü Eğitim-öğretim Faaliyetleri:Tarih Metodolojisi, Toplum, Kültür ve Ekonomi Tarihi alanlarında yüksek lisans ve doktora

Araştırma ve İnceleme Alanları: Tarihte Yöntembilim, Yerel Tarih, Toplum, Kültür ve Ekonomi Tarihi, Prosopografi (Grup biyografisi)

Katıldığı Eğitim Programları:
-Bilgisayar Sistemlerine Giriş Eğitim Programı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü (01.06.1987 – 05.06.1987)
-Bilgisayar Programlama “Basic” Eğitim Programı, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü (22.06.1987 – 27.06.1987)

Medeni Hali: Evli. İki çocuk babası.

İletişim:
E-Posta Adresi:
baskan@ayk.gov.tr; yyildiz@hacettepe.edu.tr; bahaeddinyediyildiz@gmail.com
İş Telefonu : 0.312. 284 75 97
Belgegeçer : 0.312. 286 01 70

Yaptığı Görevler:
a) Tam Gün Kadrolu Veya 2547 Sayılı Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca:
-Vekil öğretmen (Elbey köyü, Kabataş, Ordu, 01.11.1959 -01.05.1960)
-Memur (M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi, 1965-1966)
-Yedek subay (Silvan, Diyarbakır, Temmuz-Ekim, 1975).
-Memur (M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu, 1976).
-Öğretim Görevlisi (Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdârî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, 1977-1982)
-Uzman, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-i Kadîme Arşivi.
-Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982 – 2004).
-Bilimsel Yardımcı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 1983-1986).
-Dekan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 – 2007).
-Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 2007 – ).
-T.C. Başbakanlık, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı (06 Ağustos 2009 – … ).

b) Danışman ve Yönetici Olarak Yaptığı Görevler:
-Yürütme Kurulu Üyesi, Türk Tarih Kurumu (1986 – 2001)
-Yayın Danışma Kurulu Üyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı (20 Mart 1986 – ).
-Yayın İnceleme Kurulu Üyesi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (31.01.1986 – )
-Danışman, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (1987-1989; 2001- ).
-Yazı İşleri Müdürü, Türk Kültürü (2001 – ).
-Yönetim Kurulu Üyesi, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
-Dekan Yardımcısı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi (1991-1993)
-Eğitim Politikalarını Geliştirme Komisyonu Üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı‟nda (24.05.1993 – 24. 05.1994).
-Danışman, T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü “Türk Vakıfları Araştırma Merkezi” (07.05.1998 – ).
-Bölüm Başkanı, H.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1995- 2004)
-Bölüm Başkanı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2004 – 2007).
-Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu
-Bölüm Başkanı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü (2004 – 2005).
-Yayın Kurulu Üyeliği, TDV.
-Yönetim Kurulu Üyesi, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (01.03.1988-1996)
-Enstitü Müdürü, H.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (12.01.1996 – 03.01.2004)
-Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) (1995-1997).
-Başkan, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)‟in Türk Millî Komitesi (1996-2001)
-Başkan Yardımcısı, Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi)‟in Türk Millî Komitesi (2001- 2009).
-Senato Üyesi, Hacettepe Üniversitesi (1996-2004).
-Dekan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (Mayıs 2004 – 2007).
-Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2004 – 2007)
-Senato Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (2004 – 2007)

c) Hacettepe Üniversitesi Dışında Ders Verdiği Kuruluşlar:
-Türkiyenin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Öğretim Üyesi, Genel Kurmay Başkanlığı Kara Harp Okulu (1978 – 1979 ?)
-Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi, Genel Kurmay Başkanlığı Kara Karp Okulu (1998).
-Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi misafir öğretim üyesi (1982-1983)
-Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
-Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
-Millî Güvenlik Akademisi
-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aldığı Burs ve Ödüller:
-Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Doktora Bursu (1416 Sayılı Kanun) (1968 -1973)
-Türk Petrol Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu (1973-1975).
-Türk Ocağı “Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı” (28 Mart 1987).
-Yerel Televizyonlar Birliği “Halk Kahramanları Ödülü” (23 Aralık 2001).
-Hacettepe Üniversitesi “25. Yıl Ödülü” (15 Kasım 2002).
-Hacettepe Üniversitesi, 2008-2009 Akademik Yılı “Bilimde Hizmet Ödülü” (29.09.2009)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:
-Türk Tarih Kurumu Aslî Üyesi (1983)
-Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Üyesi (19 Ekim 1986)
-İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Üyesi
-Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslararası Komitesi) Türk Millî Komitesi Üyesi
-Genel Kurul Üyesi, TDV (19.04.1993).