Veri Tabanları

TAYLOR & FRANCIS E-KİTAPLARI

(Routledge E-Kitapları)

TAYLOR & FRANCIS E-KİTAPLARI

taylorfrancis.com

PROQUEST E-KİTAPLARI

DYABOLA ONLINE ACCESS TO DATABASE – ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY

Bu veritabanına erişim, IP kontrollüdür ve kurumumuz IP aralığı ile sınırlıdır. Kütüphanemizdeki bilgisayarlardan veya kişisel bilgisayarınızla kurumumuz wifi ağına bağlanarak bu veri Tabanına erişebilirsiniz. www.dyabola.de

ESKİ HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI

TR DİZİN

THE ENCYCLOPEDIA OF THE MEDIEVAL CHRONICLE

PROQUEST VERİ TABANI

BRILL E-KİTAPLARI

OPEN LIBRARY

TÜRKİYE MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

DERGİPARK

YÖK TEZ VERİ TABANI

Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Yazmaları

TÜRK TARİH, EDEBİYAT, KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ MAKALELERİ VERİ TABANI

Veri tabanında hâlihazırda 116.422 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 126.307’nin üzerinde makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


İLAHİYAT MAKALELER VERİ TABANI

Veri tabanında 85.400 makalenin tam metinlerine ulaşabilir, konu başlığı, eser adı, yazar adı, makale adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


İLÂHİYAT FAKÜLTELERİ TEZLER KATALOGU VERİ TABANI

İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015) ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanımızda (1953-2018) kayıtlı olan 256.287 yüksek lisans ve doktora tezinin 17.328'i tamamlanmıştır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


DOKÜMANTASYON VERİ TABANI

18.172 dosyanın 17.028'sinin PDF dosyaları istifadeye sunulmuştur.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


OSMANLICA MAKALELER VERİ TABANI

Tarih, Edebiyat ve Dini ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 37.200'den fazla makalenin künye ve PDF'i yer almaktadır. 

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


RİSALELER VERİ TABANI

Tarih, Edebiyat ve Dini ilimlerle ilgili Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 4.410 civarında kaynağın tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


OSMANLI SALNAMELERİ VERİ TABANI

Veri tabanımız Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal'leri kapsamaktadır. 669 adet eserin tam metin PDF'lerine ulaşılabilmektedir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


KADI SİCİLLERİ KATALOGU VERİ TABANI

Bu veri tabanında toplam 289.557 adet mahkeme sicili ve muhtelif defterlere ait künye bilgisi yer almaktadır. Defterler İSAM Kütüphanesi'nde dijital olarak incelenebilmektedir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.


ULEMA SİCİL DOSYALARI VERİ TABANI

Bu veri tabanında asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 6835 şahıs dosyası yer almaktadır. Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış olan memurlara ait tercüme-i hal, icazetname, nüfus ve maaş belgeleri gibi değişik birçok belgeden oluşan dosyaların dijitali, İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.