Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ

Doç. Dr. Ahmet KILINÇ, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Kanun-i Esasi’nin İnsan Hakları Yönünden Analizi’adlı tezi ile bilim uzmanı unvanını aldı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programından ‘Osmanlı Ceza Hukukunda Bir Yaptırım Türü olarak Teşhir’ adlı teziyle doktor unvanını aldı. Tezi adalet yayınevinden 2014 yılında yayımlanmıştır. Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitlerarası Kurul tarafından “Hukuk Tarihi” Doçenti unvanını alma hak kazanmıştır. Kılınç, Doçentlik tez çalışması kapsamında “Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik” adlı kitabı yayınlatmıştır 2004 yılında İstanbul barosunda avukatlık stajını tamamlayan Kılınç, Kırıkkale ve Gazi Üniversitelerinde 2004 ile 2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013 yılından bu yana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan Kılınç, Osmanlı ceza hukuku, Osmanlı yargı teşkilatı, Osmanlı millet sistemi gibi alanlar başta olmak üzere Türk Hukuk Tarihi ilminde akademik faaliyetler yürütmektedir. ABD, Almanya, İtalya, Moldava, Avusturya, Malezya, Makedonya ve Japonya’ya bilimsel çalışmalar amacıyla giden Kılınç, Japonya’da bir dönem misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kılınç, lisans seviyesinde Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi derslerini ve alana ilişkin lisansüstü dersleri anlatmaktadır. AYBÜ Kamu hukuku bölüm başkan yardımcılığı, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği vazifelerini yürütmüş olan KILINÇ,  iki yılı aşkın süre AYBÜ Hukuk müşavirliği vazifesini yürütmüştür. Adalet Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu üyesi olan KILINÇ, Adalet Akademisi akademik danışma üyesidir. History research dergisi editörler kurul üyeliği, Yıldırım Beyazıt Hukuk ve Necmettin Erbakan  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurul Üyesi olan KILINÇ, birçok ulusal ve uluslararası dergi, sempozyum ve projede görev ifa etmiştir. 2020 yılında Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi olarak seçilen KILINÇ Eylül 2021’de Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

KILINÇ’ın akademik çalışmalarından bir kısmı şu şekildedir:

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Uygulanan Kürek Cezasının Hukuki Tahlili

Kılınç A.

Belleten, cilt.79, sa.285, ss.531-559, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) 

 

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Osmanlı Yargılama Hukukunda Şuhûdü’l Hâlin Statü ve Mesleklerinin Tahlili

Kılınç A. , Öztürk M. N.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.185-205, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

 • Osmanlı Yargılama Hukukunda ”Şuhûdü’l Hâl”in Fonksiyonunu Yeniden Değerlendirme Gerekliliği

Kılınç A. , Kayar B.

Adalet Dergisi, cilt.1, sa.62, ss.33-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • İslam Hukukunun Evrenselleği Bağlamında Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Malezya İslam Aile Hukuku Kanunu 1984’ün Mukayesesi

Kılınç A.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.623-662, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Mehrin Türk Pozitif Hukuku Açısından Yeniden Değerlendirilmesi Gerekliliği

Kılınç A. N. , Kılınç A.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.103-118, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • 17’nci Yüzyıl Kadı Sicillerine Göre Patrikler Bağlamında Ermenilerin Hukuki Statüsü

Kılınç A.

Yargıtay Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.181-230, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Çocuk Düşürtme Suçunun 17’nci Yüzyıl İstanbul’undaki Görünümü

Kılınç A.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.38, ss.31-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

 • Reflection of Multiculturalism in Law: The Ottoman Experience

Kılınç A.

Law Justice Review, cilt.8, sa.14, ss.79-94, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Yıldırım Bayezid Han’ın Devlet Yönetimine Işık Tutan İki Osmanlıca Makale ve Tahlilleri

Kılınç A.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.1-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Bir Meclis-i Vâlâ Hükmü ve Tahlili

Kılınç A.

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.15-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

 • Parading Tashhir Penalty in Old Ottoman Criminal Law Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Teşhir Cezası

Kılınç A.

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.3, sa.6, ss.447-456, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) 

 • İdam Cezasının Tanzimat Dönemi Osmanlı Hukukundaki Görünümüne İlişkin Birkaç Kaynak ve Bu Kaynakların Tahlili

Kılınç A.

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları Dergisi, sa.11, ss.33-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)   

 • İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.907-948, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye İçin Yaşama Hakkı Yargısı

Kılınç A.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, cilt.0, sa.39, ss.82-113, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihi Açısından Yaptırım Türü Olarak Teşhir

Kılınç A.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1007-1032, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  

 • İnsan Haklarının Anayasal Konumu

Kılınç A.

Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.279-291, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) 

 

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 • Tanzimat Dönemi Dualist Hukuk Yapısının Şahsa Karşı İşlenen Suçlara Yansıması

Kılınç A. , Yıldırım D.

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Türkiye, 10 – 12 Nisan 2021  

 • Hekimlerin Osmanlı Devleti’nde Bilirkişilik Yapmaları

Kılınç A.

 1. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Türkiye, 18 – 21 Haziran 2019, ss.55
 • Hukuk Tarihi Açısından Kanûnî Dönemine Münhasır Gelişmeler

Kılınç A.

 1. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 24 – 26 Nisan 2018, ss.46-61  
 • Legal Results Of Being Dzimmi In Classical Period Of Ottoman State According To The Mühimme Registers

Kılınç A.

XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Prizren, Sırbistan Ve Karadağ, 10 – 12 Mayıs 2018, ss.92

 • Legal Problems of Immigrants in Turkey: Implication of a regional study

Kılınç A.

Kobe Seminar 2018, Kobe, Japonya, 08 Şubat 2018, ss.9

2017

 • Mecelle’ye Göre Zamanaşımı Uygulamada Görülen Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri

Kılınç A.

Uluslararası Mecelle Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25 – 27 Eylül 2017, ss.185-225  

 • 17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış

Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, ss.277-0

 • Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı hukukundaki Görünümü

Kılınç A.

International Congress on Polticial, Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 – 22 Mayıs 2017, ss.212

 • Yüzyıl İstanbul’unda Hamile Kadınlara Yönelik Müessir Fiil Vakalarının Hukuki Tahlili

Kılınç A.

X.Lokman Hekim Tıp Tarihi Ve Folkrolik Tıp Günleri Kongresi, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2017, ss.63-64 

 • Osmanlı Devleti nde Hâkimlerin Uyması Gereken Etik İlkeleri: Hâkimin Âdabı

Kılınç A.

Uluslararası Yargı Etiği sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 – 27 Mayıs 2016, ss.121-187  

 • Osmanlı Devleti’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Muslihun Osmanlı Arabuluculuğu

Kılınç A.

 1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 – 14 Mayıs 2016, ss.15-83 
 • The Effects of Multiculturalism on Law System The Ottoman State Example

Kılınç A.

Research on the Public Policies on Migration, Multiculturalization ond Welfare for the Regeneration of the Communities in European, Asian and Japanese Societies, Kobe, Japonya, 21 – 23 Ekim 2016

 • Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda Teşhir Yaptırımı

Kılınç A.

International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, Milan, İtalya, 28 Nisan – 01 Mayıs 2016, ss.10

 • Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde Teşhir Cezası

Kılınç A.

 1. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Ohrid, Makedonya, 22 – 26 Mayıs 2015, ss.447-456 
 • Klasik Dönem Osmanlı Devleti’nde İçki İçme Suçu

Kılınç A.

 1. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya, Türkiye, 8 – 12 Haziran 2014, cilt.1, ss.203-216  
 • Laiklik İlkesinin Osmanlı Devleti’ndeki Görünümü

Kılınç A.

 1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 – 18 Mayıs 2013, cilt.3, ss.33-43  

 

Kitap & Kitap Bölümleri

 • Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku

Kılınç A. (Editör)

T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara, 2021

 • Osmanlı Yargılama Hukukunda Bilirkişilik

Kılınç A.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019  

 • Mukayeseli Hukuk ve Hukuk Tarihinde Teşhir Cezası

Kılınç A.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014 

 • Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Kılınç A.

Iustitia Elevat Gentem Prof. Dr. Sacit Adalı’ya Armağan, Osman Nuri ÖZALP, Editör, Filiz Kitabevi, İstanbul, ss.246-289, 2010