ARŞİV

ANKAREF OPAC Search

Türk Tarih Kurumu Arşivi; Osmanlı Devleti’nin son dönemi (1876-1922) ile Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine dair belge, fotoğraf, tefrika ve gazete kupürü koleksiyonlarından oluşmaktadır.

Koleksiyonlar, gerek satın alma gerekse koleksiyon sahipleri veya vârislerinin Kurumumuza bağışlaması yoluyla sağlanmıştır. Belge koleksiyonunun büyük bir kısmı Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır.

İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yaygın yabancı dillerde kaleme alınmış belgeler de mevcuttur.
Belge koleksiyonları; satın alınan veya bağışlayan kişilerin şahsi notları, yazışmaları ve evraklarıyla birlikte görev yaptığı kurum ve kuruluşların yazışmalarını içermektedir.

Fotoğraf koleksiyonları; Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devlet adamları, Türk ve yabancı yazarlar, tarihçiler ve sanatkârlar ile yurt içi ve yurt dışından şehir fotoğraflarını içermektedir. Ayrıca zengin bir Atatürk fotoğraf koleksiyonu bulunmaktadır.

Kurumun Tarihi Arşivi: Tevfik Bıyıklıoğlu, Osman Ferit Sağlam, Uluğ İğdemir, Tevfik Paşa, Kazım Orbay, Enver Paşa, Süheyl Ünver, İsmet İnönü, Halil Ethem Eldem, Fahir İz ve Hamit Zübeyir Koşay gibi koleksiyonlardan oluşmaktadır.

İletişim:  arsiv@ttk.gov.tr

Onur COŞKUN : 0312 310 23 68 – 243 / Ahmet Emin VARİLCİ : 0312 310 23 68 – 248 / İbrahim ULUSAN : 0312 310 23 68 – 247

TÜRK TARİH KURUMU ARŞİV BÜLTENİ
ATATÜRK FOTOĞRAFLARI KOLEKSİYONU
ATAM KOLEKSİYONU
ENVER PAŞA KOLEKSİYONU
İSMET İNÖNÜ KOLEKSİYONU
ULUĞ İĞDEMİR KOLEKSİYONU
OSMAN FERİT SAĞLAM KOLEKSİYONU
HALİL ETHEM ELDEM KOLEKSİYONU
ARŞİV BAŞVURU VE ARAŞTIRMA YAPMA ŞARTLARI