Haberleşme Üyeleri

Chakib Benafri

Prof. Chakib Benafri, 1985’te Cezayir Üniversitesine bağlı Tarih ve Coğrafya Enstitüsünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Cezayir Hükûmeti bursuyla yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesinde Osmanlı tarihi üzerine yapmış, 1994 yılında Madrid’de Complutense Üniversitesine bağlı Tarih Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine doktora derecesini almıştır. 1994-1995 yıllarında Harvard Ünivesitesinde “İktidar ve Toplum” projesini yürütmüştür. 1999-2006 yıllarında Paris’te Versailles Akademisinde çalışmıştır. 2013’te Cezayir Üniversitesinde Türkoloji Bölümünün açılmasıyla Türkçe-Rusça bölüm başkanı olarak görevlendirilmiş ve bu görevi 2019’a kadar sürdürmüştür. Günümüzde Cezayir’de Sosyal ve Beşerî Bilimler Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Modern Çağda Akdeniz ve Akdeniz dünyası, Doğu-Batı diplomatik ilişkileri, Osmanlı döneminde Kuzey Afrika tarihi, Osmanlı döneminde deniz ticareti, Cezayir–Osmanlı arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler, Cezayir’de Osmanlı izleri gibi konular çalışma alanları arasındadır. İleri düzeyde Arapça bilen Benafri; Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve İngilizce dillerine de hakimdir.

Edward J. Erickson

Edward J. Erickson, Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Profesör ve Deniz Piyadeleri Üniversitesi Savaş Araştırmaları (Department of War Studies at the Marine Corps University) bölümünden emekli askerî tarih profesörüdür. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Ordusundan emekli bir yarbaydır. Dr. Erickson, kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ortadoğu’da topçu ve genelkurmay görevlerinde bulunmuştur. Doktorasını ise İngiltere’deki Leeds Üniversitesi Tarih bölümünde yapmıştır.

Ortadoğu’da Birinci Dünya Savaşı ve Türk askerî politikası konularında bir otorite olarak tanımlanan Dr. Erickson, Osmanlı ve Türk askerî tarihi hakkında on altı kitap ve çok sayıda makale yayımlamıştır. En bilinen kitapları arasında şunlar yer almaktadır: Ordered To Die, A History of the Ottoman Army in the First World War; Defeat in Detail, The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913; Gallipoli, The Ottoman Campaign; Ottomans and Armenians, A Study in Counterinsurgency; A Military History of the Ottomans, from Osman to Ataturk; A Global History of Relocation in Counterinsurgency Warfare; and Phase Line Attila, The Amphibious Campaign for Cyprus. En yeni eseri ise The Turkish War of Independence, A Military History, 1919-1923 isimli çalışmasıdır.

Emilio Sola Castaño

İspanyol araştırmacı Emilio Sola Castaño 1945 yılında doğmuştur. Barselona, ​​​​Pamplona ve Valladolid üniversitelerinde çalışmalar yapmıştır. Madrid Complutense Üniversitesinde (Complutense y Autónoma de Madrid Üniversitesinde) (1969-1976) ve Orán Üniversitesinde (Cezayir, 1976-1984) akademik araştırmalarda bulunmuş oup 1985’ten bu yana Alcalá Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüzden fazla akademik makalesi, uluslararası konferans ve toplantılara katılımı bulunmaktadır. 2000 yılından bu yana, ağırlıklı olarak modern klasik Akdeniz üzerine çok sayıda belge yayınladığı Archivo de la Frontera’nın dijital platformunun yönetimini elinde tutmaktadır (www.archivodelafrontera.com). Halen Avrupa Sosyal Bilimlerin Yayılması Merkezi (CEDCS) vakfının başkanıdır. Hem şiir hem de roman dalında aldığı ödüllerle tarihî esere paralel bir edebî üretime de sahiptir. Osmanlı Cezayir’inin modern tarihi akademik uzmanlıkları arasındadır.

Başlıca eserleri şu şekildedir: Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y cautivos, Madrid, 1988; Cervantes y la Berbería. Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II, Madrid, 1995; La vida, y historia de Hayradin, llamado Barbarroja, edic. de M.A. Bunes y E. Sola, Granada, 1997; Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, Universidad de Alcalá, 2005.

Farid Sufian Shuaib

Farid Sufian Shuaib hukuk profesörü, avukat ve Malaya Yüksek Mahkemesinde savcıdır. Hukuk Lisans eğitimini (Onur derecesiyle) Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) tamamlamış ve 1993’te IIUM Hukuk Fakültesinde öğretim görevliliğine başlamıştır. Yüksek Lisansını Londra Queen Mary Üniversitesinde (QMUL) tamamlamış, doktorasını IIUM’da almıştır. İslam hukuku, medya hukuku ve anayasa hukuku yönetimi konularında araştırma bursları kazanarak muhtelif projeler yürütmüştür. Prof. Shuaib İngiltere, Hollanda, Türkiye ve Endonezya’daki çeşitli üniversiteleri ziyaret etmek ve seminerler vermek üzere davet edilmiştir. Araştırma alanları arasında İslam hukuku, anayasa hukuku, insan hakları ve medya hukuku gibi konular bulunmaktadır. Halen Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Ahmed Ibrahim Hukuk Fakültesi’nin Dekanı’dır.

Bazı yayınları şu şekildedir: Media Law in Malaysia, 2019; Halsbury’s Laws of Malaysia: Islamic Law, 2016; Administration of Islamic Law in Malaysia: Texts and Material, 2010; “Parliament, Treaties and International Law”, 2020; “Administration of Islamic Law and Human Rights: The Basis and Its Trajectory in Malaysia”, 2018 vb.

İrade Memmedova

 

Azerbaycan Cumhuriyeti Masallı şehrinde doğmuştur. 1991’de Rus Dili ve Edebiyatı Üniversitesini dereceyle tamamlamış, 1998’de Lenkeran Devlet Üniversitesinde Tarih Bölümünü bitirmiştir. 2003’ten bu yana Azerbaycan Millî İlimler Akademisinde çalışmaktadır. 2005’te “Lenkeran Hanlığı’nın Komşu Hanlıklar ve Devletlerle İlişkileri” adlı doktora tezini savunmuştur. AMİA Tarih Enstitüsünde Türk Devletleri ve Toplulukları koordinatörü, aynı zamanda Azerbaycan Tarih Kurumu başkan yardımcısıdır. Birçok uluslararası hakemli derginin Yayın/Bilim/Danışma kurullarında yer almaktadır. Çalışma alanları arasında Hanlıklar dönemi tarihi, demografi tarihi, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı ve Şark (Doğu) Cephesi’nde Azerbaycan Türkleri, Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları katliamlar ve Karabağ tarihi gibi konular bulunmaktadır.

Keiko Iwamoto

Keiko Iwamoto, Nagasaki Üniversitesi Küresel Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulunda öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2002-2006 yıllarında Kyoto Üniversite Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını Batı-Asya Tarihi üzerine yapmıştır (Kyoto Üniversitesi 2006-2008). 2008-2013 yılları arasında ise doktora eğitimini Kyoto Üniversitesinde almış ve 2015 yılı itibarıyla Batı-Asya Tarihi Bölümünde doçent olmuştur. Başlıca araştırma ve ilgi alanları tarih, ekonomik tarih, sosyal tarih, filoloji, paleografi, Osmanlı İmparatorluğu, göçebe halk, yerleşikleşme (iskân), Balkanlar, Anadolu, tahrir ve mühimme defterleri konularını içermektedir. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2020 Şubat ayından günümüze Nagasaki Üniversitesi Küresel Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulunda görevine devam etmektedir.

Dr. Iwamoto’nun bazı yayınları şu şekildedir: A Study on “Nomads” in the Pre-Modern Ottoman Empire: Cases of the Yörüks, Tatars, Descendants of the Conquerors and Nomadic Settlement Policy; Nomads and the Early Modern Empire: Nomadic Peoples under Ottoman Rule from the 15th to the 18th Centuries, 2019; “Nomads Paying “Tax” to Waqfs: The Complex Ottoman Tax System in the 17th and 18th Centuries and Its Impact.” 2021; “From “Sultan” to “Padishah”: A Study on How to Call the Ottoman Rulers and Its Change in the Official Documents.”, 2017.

Mehmet Balyemez

Doç. Dr. Mehmet Balyemez, lisans eğitimini Kara Harp Okulunda, Makine Mühendisliği bölümünde 1985-1989 yılları arasında tamamlamıştır. 2003-2007 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 2012-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde ise Doktora programını tamamlamıştır. 2018-2021 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet yürüten üniversitelerde akademik ve idari görevler almıştır. Kıbrıs Türk tarihi ile ilgili çalışmalar yürüten Sayın Balyemez’in, bu çalışmalarına ilave olarak Cumhuriyet Tarihi, Siyasi Tarih, Ekonomi Tarihi, İstihbarat alanlarında da yayınları bulunmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Balyemez halen Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Balyemez’in başlıca eserleri şu şekildedir: İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri 1923-1960, 2021; Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor 1948, 2020; İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında 1954 Yılı Kıbrıs’taki Siyasi Gelişmeler, 2020; Emlâk ve Eytam Bankası, 2021 vb.

Miguel Ángel de Bunes Ibarra

Miguel Ángel de Bunes Ibarra, İspanya Ulusal Araştırma Konseyinde (CSIC) profesör ve aynı zamanda Madrid Complutense Üniversitesi Modern Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Çalışmaları Akdeniz dünyası üzerine yoğunlaşan Prof. Bunes Ibarra’nın yayınları arasında telif eserler ve tarihsel kaynak neşriyatı önemli yer tutmaktadır. Prof. Bunes Ibarra; 34 kitap, 124 kitap bölümü ve bilimsel dergilerde yayımlanan 93 makalenin yazarıdır.

Bazı yayınları şu şekildedir: El Imperio Otomano; 1451-1807, Madrid, 2015; Orán. Historia de la Corte Chica, Madrid, 2011; Sir Anthony Sherley, Peso de todo el mundo (1622); Discurso sobre el aumento de esta monarquía (1625), Madrid, 2010. Políticas de Felipe III en el Mediterráneo, Madrid, 2021.

Okawara Tomoki

Tomoki Okawara, Tohoku Üniversitesi Tarih bölümünde profesördür. Aynı zamanda Toyo Bunko’da (Doğu Kütüphanesi) araştırmacı ve Japonya Orta Doğu Araştırmaları Derneğinin üyesidir. 1985-1989 yıllarında lisans eğitimini, 1989-1991 yıllarında yüksek lisansını, 1992-2000 yıllarında ise doktorasını Keio Üniversitesi Edebiyat Falüktesinde tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanı Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve adli tarihidir. Halihazırda, Japonya Bilimi Teşvik Derneğinden (JSPS) bir hibe ile “Medeni Kanun Açısından İslam Hukuku ve Ortadoğu Hukuku” üzerine bir araştırma yapmaktadır.

Başlıca yayınları şunlardır: “Mecelle literature review of the Ottoman Empire, ex-Ottoman and extra-Ottoman countries,” Uluslararası Mecelle Sempozyumu Tebliğleri (International Majalla Symposium Book [Codification, Practice and Contemporary effects]), 2021; “Searching for the origins of an Ottoman notable family: The case of the ‘Azms’”, 2017 ; “Reconsidering Ottoman Qadi court records: What are they? Who produced, issued, and recorded them?”, 2015; “Some aspects of Anglo-Ottoman diplomacy in the modern era: Cases of British protection of the Harari family”, 2014.

Pervin Hayrullah

İstanbul Çamlıca Kız Lisesi öğreniminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü bitiren Hayrullah, daha sonra Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirmiştir. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde Balkan Savaşlarından Sonra Batı Trakya Türklerinin Sosyo-Kültürel Hayatı ve Eğitim Tarihi isimli teziyle doktor unvanını almıştır. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG International) koordinatörlüğünde, Avrupa Konseyi (AK), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında insan hakları eğitim programlarını takip etmiştir. İnsan ve azınlık hakları konusunda eğitimcilerin eğitimi seminerlerini tamamlayarak uzmanlık sertifikası almış, Birleşmiş Milletler Azınlıklar Rehberi’nin Türkçeye tercüme projesini yürüterek bu projenin Balkan Türk derneklerine ulaşımını sağlamıştır. Halen Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürlüğünün yanı sıra insan ve azınlık hakları konusunda Batı Trakya’yı AK, BM, AGİT gibi çeşitli platformlarda temsil etmektedir. Hayrullah, bugüne kadar iki kitap yazmış ve dokuz kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca gazete ve dergilerde çeşitli makaleleri yayımlanmaktadır.

Piotr Nykiel

Piotr Nykiel 1996’da Krakow Jagiellon Üniversitesi Türkoloji Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1997/98 akademik yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığının sekiz aylık araştırma bursunu kazanmıştır. 2000-2004 yılları arasında Polonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı personeli olarak P.C. Ankara Büyükelçiliğinde 2. kâtip görevini üstlenen Dr. Nykiel, 2007’de Ege Havzasındaki Askerî Harekât (Ağustos 1914 – Mart 1915) başlıklı teziyle tarih alanında doktor unvanına sahip olmuştur. 2004 yılından bu yana Krakov Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Türkoloji Kürsüsünde çalışmaktadır. The Gallipoli Association (2006), Gallipoli & Dardanelles International (2013), The Society for Military History (2009), Polonya Yetenekler Akademisi Savaş ve Askerî Tarih Komisyonu (2017), Shipwreck Expeditions (Batıklar Keşif Derneği) (2011) gibi kurumların üyesidir. 2011 yılında Çanakkale Savaşları batıklarını inceleyen “İlk Polonya Dalış Keşfi”nin bilimsel liderliğini üstlenmiştir. Çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi, 1912-1913 Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı alanlarına yoğunlaşmıştır. Yayınları arasında telif eserler, derleme kitaplar, sergi katalogları ve sözlükler bulunmaktadır.

Roin Kavrelishvili

Prof. Dr. Roin Kavrelishvili, 1995’te İvane Cavakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Akhaltsikhe Şubesi Tarih Anabilim Dalında (İvane Javakhishvili Tbilisi State University Akhaltsikhe Bransh) lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında mezun olduğu okulun Türkoloji bölümünde okutman olarak akademik hayatına başlamıştır. 2002 yılında Gürcistan Bilimler Akademisi Ord. Prof. Dr. Giorgi Tsereteli Doğu Bilimler Enstitüsü Yakın Doğu Tarihi Bölümü’nde “Türk Kaynaklarında Gürcistan (1918-1921)” adlı tezini bitirerek doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör unvanını almıştır. 2002-2005 yılları arasında İvane Cavakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Cavakheti Şubesi müdür yardımcılığını, 2005-2007 yıllarında şube müdürlüğünü, 2007-2012 yılları arasında ise Akhalkalaki Devlet Yüksek Eğitim Okulu-Koleji’nin kurucu rektörlüğünü yapmıştır. 2001-2003 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Rusya ve Kafkasya Tarihi” dersini vermiştir. 2012-2018 yıllarında Ardahan Üniversitesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 2013-2014 yılları arasında Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu bölüm başkanlığını yapmıştır. 2020 yılından itibaren Kafkas Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1995 yılından günümüze kadar Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi’nde eğitim-bilim çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılında Gori Devlet Eğitim Üniversitesi, 2021 yılında ise Sokhumi Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştür. 2003-2004 yıllar arasında Gürcistan Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Genç Bilim Adamı İkinci Derece bursunu almıştır. Çalışma konuları içerisinde Yakınçağ ile Cumhuriyet döneminde Türkiye-Gürcistan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Uluslararası İlişkilerde Kafkasya’nın yeri ve önemi, Türkiye Tarihi gibi konular bulunmaktadır. Farklı dillerde yayınlanan çok sayıda akademik makalesi ve kitap bölümü, ulusal ve uluslararası sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Türk-Gürcü İlişkileri üzerine düzenlenen sempozyumlarda, düzenleme kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk-Gürcü ilişkileri konusunda yayınlanan kitapların editörlüğünü de yapmıştır. 9 kitap ve bildiri kitabını Türkçe’den Gürcüce’ye ve Gürcüce’den Türkçe’ye çeviren Kavrelishvili, birçok uluslararası hakemli derginin Yayın/Bilim/Danışma kurulunda, ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Prof. Dr. Roin Kavrelishvili Türkçe, Rusça, Almanca ve Ermenice dillerine hâkimdir.