TARİH VE TARİHÇİLİK SEMPOZYUMU I. CİLT

ULUSLARARASI PROF.DR.HALİL İNALCIK TARİH VE TARİHÇİLİK SEMPOZYUMU

Bildiriler ( I.Cilt )

Hazırlayanlar : Ayşe BEDİR-Birkan SOYKAN-Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
E-Kitap Yayın Tarihi : 07.01.2022
Yayınlayan : Türk Tarih Kurumu
DOI : 10.37879/9789751749987.2022
eISBN : 978-975-17-4998-7 (1.c) - 978-975-17-4997-0 (Tk)
Sayfa: 707
Konular : Halil İnalcık, Türk Tarihi

İsmiyle müsemma olarak ana faaliyet konusu tarih olan Türk Tarih Kurumu, yasayla belirlenen “Türk tarihi ve Türkiye tarihini tüm yönleriyle hakikatlere uygun biçimde ortaya koyacak çalışmalar yapmak” şeklindeki görevini ifada tarihçilik mesleğinin önemli bir parçası konumundadır. Bu noktadan hareketle, ülkemizdeki tarih araştırmaları üzerine ilmî bir istişare ortamı sağlamak ve gelecekteki araştırmalara katkı sunmak amacıyla, Türk Tarih Kurumu tarafından Tarih ve Tarihçilik üzerine bilimsel bir toplantının icrası planlanmıştı. Türkiye’de ve dünyada sosyal bilimler camiasının mümtaz ismi, Türk tarihçiliğinin pusulası ve tarihçilerimizin “kutbu” Prof. Dr. Halil İnalcık’ın bu sempozyum hazırlıkları esnasında dar-ı bekâya irtihali ise, O’nu ve birçok kuşağa yol gösteren özgün çalışmalarını bir nebze de olsa anmak için vesile olmuştur. Dolayısıyla, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık-Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu bu tür bir fikrî sürecin ürünüydü.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Halil İnalcık ve Tarihçiliği

Özer Ergenç

Sayfalar: 19-22

 

Halil İnalcık ve Tarih Yazıcılığı Metodolojisi 

Bülent Arı

Sayfalar: 23-28

 

Halil İnalcık ve Osmanlı Dönemi Balkanları Kaynak Bilimi

Evgeni Radushev

Sayfalar: 29-32

 

DTCF Yıllarından Chicago Yıllarına, Halil İnalcık’ın Köylü Toplumu ve Ekonomisine Bakışındaki Değişim

Halil Berktay

Sayfalar: 33-38

 

BİLDİRİLER

Halil İnalcık’ın Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunu Aydınlatan Bilimsel Araştırmaları

Yusuf Oğuzoğlu

ORCID: 0000-0003-0167-6283

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.1

Sayfalar: 39-76

History Through Former Political Elites’ Eyes

Cristina Nedelcu

ORCID: 

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.2

Sayfalar: 77-92

Teaching History

Nora Saighi

ORCID: 0000-0003-0634-5336

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.3

Sayfalar: 93-112

Islamic Historiography Methodology between Muslim Historians and Orientalists a Comparative Study

Imad H. Allaw

ORCID: 0000-0003-4474-5752

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.4

Sayfalar: 113-130

Tarihsel Çıkarım Olarak Distopya: George Orwell’ın Yitirilmiş Gelecek Tasavvuru

Ömür Yanar

ORCID: 0000-0003-2035-1564

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.5

Sayfalar: 131-144

Anadolu’da İlk Tarihi Kayıt Örnekleri Üzerine Bir Analiz “Kültepe Tabletleri”

Nurgül Yıldırım

ORCID: 0000- 0002-4692-2823

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.6

Sayfalar: 145-160

Urartularda İktidarı Güçlendirme Aracı Olarak Tarih Yazıcılığı

Suzan Akkuş Mutlu

ORCID: 0000-0002-8699-1081

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.7

Sayfalar: 161-182

Prokopios’un Savaşlar Tarihi ve Gizli Tarih Eserlerinde İmparator Iustınıanus’un Portresi

Emine Akkaya

ORCID: 0000-0001-5194-0965

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.8

Sayfalar: 183-194

Tarih ve Folklor İlişkileri History and Folklore Relations

Fidan Gasimova

ORCID: 0000-0002-9795-5932

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.9

Sayfalar: 195-206

Modern Türk Sinema Tarihyazımına Marxist ve Ulusalcı Bir Giriş: Nijat Özön’ün Sinema Tarihçiliğine Dair Görüşler

Tunç Yıldırım

ORCİD: 0000-0003-2546-4517

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.10

Sayfalar: 207-242

Memlük Tarih Yazıcılığına Dair

Fatih Yahya Ayaz

ORCID: 0000-0003-3261-4915

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.11

Sayfalar: 243-256

Tarih ve İdeoloji

Mustafa Öztürk

ORCID: 0000-0002-6808-8788

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.12

Sayfalar: 257-274

İdeolojinin Tarih Yazıcılığına Etkisi Abbas Örneği

Mehmet Azimli

ORCID: 0000-0002-0691-0879

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.13

Sayfalar: 275-294

Tarihi İdeolojiyle Yazmak Arnavutluk Örneği

Eduart Caka

ORCID: 0000-0002-7743-2034,

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.14

Sayfalar: 295-304

Türk Müzik Tarihi Yazıcılığında Başlıca Sorunlar

Feyzan Göher

ORCID: 000-0001-5313-0763

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.15

Sayfalar: 305-312

Müzik ve Tarih: Tarihsel Müzikoloji

Seyit Yöre

ORCID: 0000-0001-5833-4271

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.16

Sayfalar: 313-330

French Ecole des Annales and Iraqi Response: A Study of its Impact on Early Iraqi Historiography

Mahmoud Abdulwahid

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.17

Sayfalar: 331-340

Sociology Theories and their Function to Study History Iraqi Society During the Reign of Ilkhans a Sample

Abbas Abdu Sattar Abdulqader Alzhhawi

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.18

 Sayfalar: 341-384

Muslim Historiography at al-Madina School and the School of Iraq a Comparison between Two Schools

Taha Jameel Ahmed Al-Nuaimi

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.19

Sayfalar: 385-400

The Evolution of the Study of the History of the Republic of Turkey and the Ottoman Empire in Iraqi Universities

Kefah Ahmed M. Najar

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.20

Sayfalar: 401-416

Kutadgu Bilig ve Tarih

Ergin Ayan

ORCID:

DOI: DOI: 10.37879/9789751749987.2022.21

Sayfalar: 417-436

Mukayeseli Tarih Araştırmalarında Karahanlı Dönemi Kitabelerinin ve Sikkelerinin Önemi

Kayrat Belek

ORCID: 0000-0003- 0495-9182

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.22

Sayfalar: 437-452

Yeni Tarihselcilik Kavramı Çerçevesinde Tarih ve Edebiyat Araştırmaları

Tülin Arseven

ORCID: 0000-0002-2410-5662

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.23

Sayfalar: 453-468

Edebiyatın Tarihsel Araştırmalarda Önemi

Cavide Memmedova

ORCID: 0000-0002-5878-2311

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.24

Sayfalar: 469-490

Hatıralardaki Yanlışların Cumhuriyet Dönemi Tarih Yazıcılığında Yarattığı Problemler

Mevlüt Çelebi

ORCID: 0000-0001-8244-661X

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.25

Sayfalar: 491-512

Türkiye’den Göç Eden Osmanlı Ermenileri Tarafından Yazılan Hatıratların Ermeni Araştırmaları ve Türk Tarihçiliği Açısından Önemi

Halil Özşavlı

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.26

Sayfalar: 513-534

Türk Dış Politikası Tarihi Yazımında Anılar: Güncel Bir Değerlendirme

Emre Feyzi Çolakoğlu

ORCID: 0000-0002-8449-1067

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.27

Sayfalar: 535-556

Çin Kaynaklarına Göre Türk-Çin İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış

Bülent Okay

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.28

Sayfalar: 557-568

Antik Çin Tarih Yazıcılığı: Sıma Qıan

Ertuğrul Ceylan

ORCID: 0000-0001-6646-0382

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.29

Sayfalar: 569-582

Han Shu’nun Çin Tarihçiliğindeki Önemi

Burçin Bedel

ORCİD: 0000-0002-7820-3348

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.30

Sayfalar: 583-592

Geçmişten Günümüze Yongle Ansiklopedisi

Fatma Ecem Ceylan

ORCID: 0000-0001-8989-8715

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.31

Sayfalar: 593-606

İslam Tarihçiliğinde Bilimsel Biyografi Eserleri

Nargiz Aliyeva

ORCİD: 0000-0002-7899-5525

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.32

Sayfalar: 607-620

Eskiçağ Siyasi Tarih Yazımının Biyografiye Evrilme Süreci

Sultan Deniz Küçüker

ORCID: 0000-0002-9949-6805

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.33

Sayfalar: 621-630

Meçhul Bir Araştırmacı Tarihçi: Ziya Şakir

Güngör Göçer

ORCID: 0000-0002-8541-6579

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.34

Sayfalar: 631-660

6-8. Yüzyıllarda Oğuzların Kazak Türklerinin Oluşumundaki Rolü

Mendigül Nogaibayeva

ORCID:

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.35

Sayfalar: 661-676

Ortak Türk Tarihinin Yazılmasında Kafkasya’dan Anadolu’ya Uzanan Türk Yer Adları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmaların Önemi

Elvira Latifova

ORCID: 0000-0002-4218-6224

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.36

Sayfalar: 677-688

Göktürk ve Uygur Dönemi Yazıtlarında Budizm’in İzleri ve Etkileri

Münevver Ebru Zeren

ORCID: 0000-0001-5390-2022

DOI: 10.37879/9789751749987.2022.37

Sayfalar: 689-705