Lisansüstü Bursları Mülakat Duyurusu

Kurumumuz tarafından 2022 yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin başvuru değerlendirme süreci sona ermiş olup lisansüstü burs mülakatına girmeye hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri, burs başvuru sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Mülakatlar 10-11-12-13 Ocak 2022 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Merkez Binasında gerçekleştirilecektir. Burs türü ile alanlara göre belirlenecek ve adayların hangi gün mülakata katılacağını gösterir mülakat takvimi, 27 Aralık 2021 tarihinde Kurumumuz genel ağ sayfasından duyurulacaktır.

Yüksek lisans ve doktora burslarına başvuru yapan adaylar için gerekçeli değerlendirme listeleri aşağıda yer almaktadır:

Yüksek lisans burs başvurusu gerekçeli sonuç listesi için tıklayınız.

Doktora burs başvurusu gerekçeli sonuç listesi için tıklayınız.

* 2022 Yılı Yurt İçi Lisansüstü Eğitim Bursu İlanı’nda belirtildiği üzere, yüksek lisans burs başvurularında lisans mezuniyet notunun %30’u, ALES puanının %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat puanının %30’u alınarak Burs Sistemi’nde otomatik olarak genel başarı listesi oluşturulacaktır. Oluşturulan listelerde genel başarı puanı 70 ve üzeri olanlar başarılı sayılabileceğinden, mülakat puanı harici puan ortalaması 40’ın altında olan adaylar mülakattan 100 tam puan alsalar dahi 70 genel başarı puanı şartını sağlayamayacaklarından mülakata katılmaya hak kazanamamışlardır.

İletişim: bursylisans@ttk.gov.tr bursdoktora@ttk.gov.tr

Not: Sorularınız için tek iletişim kanalı olarak ilgili e-posta adreslerinin kullanılması rica olunur.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Yayımlanma Tarihi: 23 Aralık 2021